Antalya İli, Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Akdamlar Çiftlik Evi, Antalya-Geyikbayırı Yolunun Akdamlar Mahallesi çıkışında yolun 86 m güneyinde Eskiçeltik Mevkii’nde yükselen 210 m yüksekliğindeki kayalık tepenin üzerine MS 6. yüzyılda Doğu Roma (Bizans) Döneminde inşa edilmiş bir çiftlik evi yapısıdır. 39.50 m² alan üzerinde yer alan çiftlik evi, dikdörtgen planlı olup yapının batı duvarı kısmen, doğu duvarı ise tamamen yıkık durumdadır.

8.12 x 5.16 m ölçülerindeki dikdörtgen planlı yapının yüzeyinde bulunan az sayıdaki kiremit kalıntıları yapının Erken Bizans Döneminde inşa edildiğini göstermektedir. Yöresel düzensiz moloztaştan inşa edilmiş yapının güney duvarının alt kısmı taş ve harçlarla doldurularak yapının temeli anakaya üzerine oturtulmuştur. Orta Çağ’da çiftlik yerleşimi olarak işlev gören tepenin altında kalan düzlükte tarım faaliyetleri günümüzde de sürekliliğini devam ettirmektedir.

Batı duvarı kısmen, doğu duvarı ise tamamen yıkık durumda bulunan yapının ana girişi günümüzde net olarak belli değildir. Dolgu kat yapılarak kayalık tepe üzerine inşa edilen yapının güney duvarında iki adet küçük penceresi bulunmaktadır. Tek kat ve mekândan oluşan yapının zemininde çatıya ait tonoz kalıntısı bulunmamaktadır. Diğer yapılarda görüldüğü üzere yapının çatısının ahşapla örtüldüğü düşünülmektedir.

Yapı duvarında bölgede bulunan diğer Bizans Dönemi yapılarında olduğu gibi büyük ve küçük yöresel taşlar kullanılmış, duvarın dış bölümü harç ile kaplanmıştır. Yapının zemin yüksekliğini araziden daha yükseğe çıkararak yapıyı olası dış etkenlerden korumak amacıyla yapının altına 1 m. yüksekliğinde subasmanı inşa edilmiştir. Çiftlik evi yapısının iç ve dış çevresinde herhangi bir işlik kalıntısı bulunmamaktadır. Yapının Trebenna, Belen Tepesi ile Gazelin İni arasında kalması nedeniyle tahıl ambarı olarak da kullanıldığı düşünülmektedir.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!