Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Alara Kemer Köprü, 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad tarafından Ulugüney (Alara) Çayı üzerine yaptırılmış sivri kemerli bir köprüdür. Tarihi Köprü bazı kaynaklarda ve yöre halkı tarafından “Gündoğmuş Köprüsü, Ortakonuş Köprüsü, Eğri Köprü veya Kırk Dönme Köprüsü” adları ile anılmaktadır. Alara Kemer Köprü, Alanya-Konya Kervan Yolunun Gündoğmuş üzerinden geçen geçiş noktası üzerinde konumlanmakta birlikte Alara (Ulugüney) Çayı üzerine inşa edilen üç Selçuklu Köprüsünden birisidir.

Güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan Alara Kemer Köprü, Ulugüney (Alara) Çayını aşan bir kanyonun karşılıklı iki yakasındaki kaya formasyonları üzerine oturtulmuş, 15 m açıklığındaki bir sivri kemer gözünden ibarettir. Köprünün güney cephesinin doğu kanadında fazla suyu tahfif işlevi gören yuvarlak kemerli küçük bir göz bulunmaktadır. Kitâbesi bulunmayan köprünün 565 m kuzeybatısında Roma Döneminde kurulmuş yöre halkınca Asar Kale adıyla anılan bir yerleşim yeri bulunmaktadır. Köprünün kuzeyinden Kırk Dönme Kervan Yolu geçmektedir.

Köprü, düzgün kesme taş örgü ile inşa edilmiş olup kemer ayakları ile sivri kemer profili günümüze kadar ulaşmıştır. Köprünün tabliyesi zaman içerisinde bütünüyle ortadan kalkmıştır. Gündoğmuş’u Alanya’ya bağlayan Umutlu-Güzelbağ Karayolu üzerinde bulunan Alara Kemer Köprüsü, T.C. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 1985 yılında restore edilmiştir. Orijinal köprü yerinde korunarak yok olan tabliye yerine beton-asfalt tabliyesi eklenerek köprü taşıt trafiğine açılmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!