Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Alaylı Antik Yerleşim Alanı, Perge ve Sillyon Antik Kentlerine hakim üç tarafı ovaya eğimli bir plato üzerine MS 2. yüzyılda Roma Döneminde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Kalıntıların olduğu bölge yöre halkınca “Ören mevki” adıyla anılmaktadır. 1995 yılında tepede yapılan yüzey araştırmalarında tepe üzerinde bol miktarda keramik ve bazı mimari parçalara rastlanmış, ancak bu buluntular dışında yerleşim alanı hakkında bilgi verebilecek mimari kalıntı görülememiştir. Alaylı Antik Yerleşim Alanı, 1995 yılında III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!