Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Antalya Kalesi, günümüze kadar ulaşan kalıntılarıyla Bergama Kralı II. Attalos tarafından kurulan Antalya’nın merkezinde Attalos’un sahildeki limanı tahkim ettirerek askeri bir üs olarak kurmuş olduğu kaledir. Antalya’nın Helenistik Çağ yerleşiminin, limanın kuzey yönünde kuşatan kesimde yoğunlaştığı tahmin edilmektedir. Günümüz dahilinde Kaleiçi olarak bilinen kale surlarının içinde 3.000’e yakın ev bulunmaktadır.

Roma İmparatorluk Çağında M.S. 2. yüzyılda İmparator Hadrianus’un adına yaptırılan ve günümüzde “Üç Kapılar” olarak adlandırılan Hadrianus Kapısı, şehri hinterlandına bağlayan ve doğu yönünde sınırlandıran en önemli yapıdır. Bu kapıya güney yönünden bitişen burcun da aynı yüzyılda inşa edildiği bilinmektedir. Güney-Batı yönünde çevreleyen Roma İmparatorluk Çağına ait duvarlara şehrin bu kesiminde hâlâ rastlanabilmektedir.

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus’un 1216 yılında Antalya’yı ikinci fethinden sonra, Kale yerleşkesini üç bölüme taksim eden iki surdan batı yönündeki surun büyük bir onarım geçirdiği tesbit edilmiştir. Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad, 1225 yılı içerisinde günümüzde Kaleiçi yerleşmesinin orta bölümünden başlayarak kuzey yönüne doğru yay çizgisi oluşturarak ilerleyen ve yerleşmeyi üç bölüme ayıran ikinci surları inşa ettirmiştir.

Selçuklu Sultanı II. Gıyâseddin Keyhüsrev döneminde, limanın kuzeyindeki eski şehri dıştan çeviren ve Bizans İmparatorluk Çağında da büyük bir onarım geçiren kara surları üzerinde 1238-1239 yılından başlayarak 1244-1245 yılına kadar bir onarımın çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevcut kitâbeler, Selçuklu Çağı sur inşaatları, tamir ve tadillerin 13. yüzyılın ortalarına doğru son bulduğunu açıklamaktadır. Antalya Kalesi’nin surları, şehrin rüzgar almadığından yakınan halkın isteği üzerine, 1914-1930 yılları arasında dönemin Belediye Başkanı Hüsnü Karakaş tarafından yıktırılmıştır.

Adres:
Tuzcular, Muratpaşa/Antalya

Koordinatlar:
36.88557, 30.70533

Konum:

Muratpaşa’da Görülmesi Gereken Kültür Varlıkları Haritası:

Fotoğraflar:

Antalya Kalesi ve Yat Limanı yukarıdan görünüm.

Antalya kent merkezinin simgesi Yivli Minare.

Işıklar Caddesine devam eden büyük çarşı surları.

Kaleiçi’nde bulunan surlar.

Antalya Kalesi içine Selçuklular tarafından yaptırılmış günümüzde dükkan olarak kullanılan burçlardan bir görünüm.

Kaleiçi’ni Yat Limanına bağlan kırk merdivenler.

Antalya Kalesi çevresini kuşatan surların arasına Roma Döneminde inşa edilen Hadrianus Kapısı. Halk arasında Mermerli Kapı veya Üç Kapılar adıyla bilinmektedir.

Osmanlı Devleti Döneminde yaptırılan Antalya’nın simge yapılarından Saat Kulesi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!