Antalya ili Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Anydros-Eudokias Antik Kenti, M.S. 1. ve 5. yüzyılları arasında Pisidya-Pamfilya Birliği içinde günümüzde Döşemealtı ilçesine bağlı Yukarıkaraman bölgesi üzerine kurulmuştur. Antik kent içinde bulunan tapınak kalıntısından dolayı kent, Alalıtaş adıyla bilinmektedir. Evdir Han Kervansarayı ile aynı bölgede bulunan ve geçmişi çok bilinmeyen Anydros-Eudokias, bir dönem ekonomik olarak zor durumda olan Termessos Antik Kenti’ne yardımda bulunmuş, Termessos ile yaşamış olduğu iyi ilişkiler sayesinde kent gelişimini sürdürmüştür.

Anydros-Eudokias, M.S. 313 yılına kadar, İmparator Vespasianus tarafından M.S. 74’te kurulan “Likya ve Pamfilya” birleşik eyaleti içinde sayılmış, 313’te Likya ile Pamfilya’nın birbirinden ayrılarak bağımsız birer eyalet haline getirilmesiyle Pamfilya eyaleti sınırları içinde kalmıştır. M.S. 5. yüzyılın ortalarında sivil yönetim organizasyonu bakımından Pamfilya eyaleti statüsü devam etmiş, kent ve çevresi bu eyaletin içinde yer almıştır.

Anydros-Eudokias Antik Kenti’nin günümüzde yer alan kalıntıları Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçamı mevkii’nde bulunmaktadır. Selçuklu Çağı’nda inşaa edilen Evdir Han Kervansarayı’nın yapımı için kullanılan blok taşlar Anydros-Eudokias Antik Kenti’nden alınmıştır. Anydros-Eudokias’a ait tespit edilen; Tapınak, Roma Köprüsü, Roma Su Kanalı, Nekropolis ve zeytinyağı üretim yerleşke kalıntıları Evdir Hanı çevresinde günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Tespit edilen yapılar Roma ve Bizans İmparatorluk Çağında yapılmıştır. Anydros-Eudokias, su ihtiyacını Döşemealtı’nda bulunan Kırkgöz Gölü’nden karşılamıştır. Anydros-Eudokias’tan günümüze kadar ulaşan su kanalı Düzlerçamı halkı tarafından borulu sistemle tarım arazisi sulamasında kullanılmaktadır.

Anydros-Eudokias Antik Kenti’nde M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatorluk Çağında inşa edilen, yöre halkı tarafından Alalıtaş olarak adlandırılan bir Tapınak yapısı bulunmaktadır. Alalıtaş Tapınağı, yaklaşık 14.60X8.55 m. ölçülerinde ana cephesi merdivenli bir podyum üzerinde yükselen, dört sütunlu bir prostylos tapınak görünümüne sahiptir. Korint düzeninde inşa edilmiş Suriye tipi alınlıklı yapının ilginç bir özelliği vardır. Pronaos’taki, Attik-İyon kaideli ve gövdeleri spiral yivli sütunları taşıyan postament’lerin ana cepheleri Herakles’in “On İki Ödevi”nden; Nemea Arslanı, Keyneia Geyiği ve Erymanthos Yaban Domuzu mücadelelerini temsil eden kabartma betimlerle süslüdür.

Ziyaret Tarihi:
14 Haziran 2018

Adres:
Düzlerçamı, Döşemealtı/Antalya

Koordinatlar:
36.98559, 30.57625

Konum:

Fotoğraflar:

Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Anydros-Eudokias Antik Kenti
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
error: Korumalı İçerik!