Antalya ili Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ares Kutsal Alanı, Üçoluk Mahallesine bağlı Ekizce Yaylasında 1.543 m. rakımlı Anlak ile Anlıca Tepeleri arasında kuzey-güney yönlü yar şeklindeki tepenin doğusunda, kısmen düzlük alanda 14 adak steline sahip Antik Dönemde savaş tanrısı Ares adına adanmış bir kült alanıdır. İlk kez bir Ares yazıtı ile fark edilen kült alanı 2000-2001 yılları arasında Hisarçandır ve Üçoluk’ta yürütülen yüzey araştırmaları sırasında Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu ile Nevzat Çevik tarafından tespit edilerek Bilim Dünyasına kazandırılmıştır.

Zeus ve Hera’nın oğlu Ares, Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak bilinmektedir. Sparta Kenti ve Trakya Bölgesi başlıca kült merkezi olan Ares, aynı zamanda On İki Olimpos tanrısından birisidir. Ares, Romalılar tarafından “Mars” adıyla bilinmektedir. Bu nedenle Mars gezegeni adını tanrı Ares’ten almıştır. Aşk tanrıçası Aphrodite ile yaşamış olduğu gizli aşk ile Yunanistan’da büyük bir olaya imza atan Ares, en fazla utanç verici duruma düşen tanrı olmuştur. Hades ve Aphrodite dışında kimsenin sevmediği Ares, sık sık zor durumlara düşürülmüştür. Bunların başında tunçtan bir küpe 13 ay boyunca hapsedilmesi gelmektedir. On İki Olimposlular; Yunan mitolojisinde dünyayı yöneten tanrılar grubudur. Kendilerinden önceki tanrı grubu olan Titanları, Titanlar Savaşı’nda yenerek yönetimi ele geçirmişlerdir. “Tanrıların Kralı” sıfatıyla Zeus, Olimposluların lideridir. Kraliçe sıfatı ise Zeus’un eşi Hera’ya aittir. Olimpos adı Yunanistan’ın 2.917 m. rakım ile en yüksek dağı olan Olimpos Dağı’ndan gelmektedir. Yunan mitolojisine göre tanrıların, dağın Mytikas zirvesinde bulutların arasında sarayları olduğuna inanılmaktadır.

Üçoluk Ekizce Yaylasında Ares’e adanmış 14 adak steli, çeşitli kabartmalar ve yazıtlar tespit edilmiştir. Bu bulgular; Mnara, Kitanaura, Kotenna, Phaselis ve Myra gibi kentlerden gelen insanların bu bölgede Ares’e tapındıklarını göstermektedir. Ares’e adanan stel taşlarında; “Kitanauralı Osallas’ın Tanrı Ares’e adağı” ve “Myralı Mosch…’un Tanrı Ares’e adağı” gibi yazıların olması bu bölgede savaş tanrısı Ares’e olan ilgiyi göstermektedir. Antik Dönemde Anlak ve Anlıca Tepeleri arasındaki düzlük arazi teraslanmış, çevre kentlerden veya Ekizce’de elde edilmiş stel taşları kült alanında kullanılmıştır. Kutsal alandaki yapı taşları genelde adak taşı, yazıt ve kült alanındaki teraslamalarda kullanılmıştır. Kült alanından ele geçen epigrafik belgelerde genellikle kireçtaşları ve az miktarda da kumtaşları görülmüştür. Tüm alan içinde birkaç blokta kumtaşı kullanıldığı görülmektedir.

Adak sunum alanı dışında kalan bazı kumtaşlarının yüzeyleri çok düzgündür. Yapılan araştırmalarda bunların adak taşı olarak hazırlandığı veya bunların kırılmış parçalar olduğu tahmin edilmektedir. Kutsal alanda bulunan bazı adak taşlarının üzerinde delikler saptanmıştır. Görülen deliklerin adak taşı üzerine bayrak dikmek için olduğu tahmin edilmektedir. Ares Kutsal Alanı ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında yar şeklindeki tepelerin alt yamaçlarında en azından bir yüzeyleri çok düzgün olarak işlenmiş bloklar belirlenmiştir.

Kült alanının kuzeydoğusunda bulunan tepenin alt yamaçlarında, adaklar için kullanılacak bloklar için açılmış taş ocakları bulunmaktadır. Kült alanın üstünde bulunan kuzey ocağında çok düzgün kesilmiş (kırılmış?) bloklar bulunmaktadır. Bu bölgede iki kenarı ve köşesi düzeltilmiş bloklar görülmektedir. Kült alanından sonra yaklaşık 700 m. kadar güneye doğru pek çok taş bloklar bulunmaktadır. Bu kesimde üzerleri keski ile işlenmiş bloklar bulunmaktadır. Ares Kutsal Alanı ve çevresinde yapılan araştırmalarda kült alanı dışında Antik Dönemde yapılmış herhangi bir yerleşime veya yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Eğimli sırtın günümüze ulaşan haliyle sadece Ares adına kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Adres:
Üçoluk, Konyaaltı/Antalya

Koordinatlar:
36.70166, 30.41179

Ziyaret Tarihi:
18 Haziran 2022

Konum Hakkında:
Bu paylaşımda tanıtımı yapılan; ilgili Kültür Varlığı ve Tarihi Eserin yerinde korunması, tahrip ve zarar görmemesi adına gerçek koordinat bilgisi paylaşılmamıştır.

Kaynaklar:
Ares Kutsal Alanı ile ilgili bilgiler Sn. Prof. Dr. Nevzat Çevik tarafından hazırlanan Lykia Kitabı ve Ferda Öner tarafından hazırlanan Üçoluk Köyü Ekizce Yaylası’nda Tespit Edilen Kült Alanı Yapıtaşları ve Çevresinin Jeolojik Özellikleri isimli makalesinden alınmıştır.

Harita:

Fotoğraflar:

Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Ares Kutsal Alanı
Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!