Antalya ili Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ariassos Antik Kenti, Akkoç Mahallesi yolunun kenarında, batıdan doğuya doğru, Antalya-Burdur Otoyoluna bugünkü Dağ nahiyesinin bulunduğu düzlüğe inen bir kuru derenin, güney yamacında denizden ortalama 900-1.100 m yüksekliğe kurulmuş bir Pisidya kentidir. Ariassos, Çubuk Boğazını (Klimaks) ve dağlık Pisidya Bölgesini Pamfilya Ovasına bağlayan yollara yakın stratejik konumu ile Güney Anadolu ulaşım yolları üzerinde önemli bir yere sahiptir. Kent Helenistik Dönem’den Roma ve Doğu Roma (Bizans) Dönemine kadar yerleşim görmüştür. Antik Pisidya Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Ariassos, Heredot ve bazı kaynaklarda Milyas Bölgesinde gösterilmiştir. Milyas Bölgesi, Likya, Karya ve Pisidya Bölgesi kültürlerinin etkilerinin görüldüğü bir tampon bölgedir.

Antik Pisidya Bölgesi üst paleolitik dönemden beri insan yaşamının devam ettiği bir bölgedir.

Antalya ili Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ariassos Antik Kenti, Çubuk Boğazını ve Dağlık Pisidya Bölgesini Pamfilya Ovasına bağlayan yollara yakın stratejik konumu ile Güney Anadolu ulaşım yolları üzerinde önemli bir yere sahiptir. Helenistik Dönem’den Roma ve Bizans İmparatorluk Çağına kadar yerleşim görmüş bir Pisidya şehridir.

Ariassos’un resmi kuruluş yılı Manlius Vulso’nun seferi ve Apameia Barışı’yla bağlantılı olarak M.Ö. 189-188 yılıdır. Ariassos, M.Ö. I. yüzyıldan Gallienus Dönemi’ne kadar sikke basımına devam etmiştir. Hierokles tarafından Ariassos, Geç Antik Dönem’de Pamfilya Eyaleti’nde gösterilen kent, 12. yüzyıla kadar Pamfilya II Bölgesi’nin piskoposluğunu yapmıştır.

Diğer Pisidya kentleri ile birlik içerisinde olan Ariassos, Roma İmparatorluk Çağında ulaşım yollarının inşa edildiği bir konumda yer almıştır. Kentte antik çağda bağcılık, şarapçılık ve zeytinyağı üretiminin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bizans İmparatorluk Çağından sonra kentte yaşam sona ermiştir.

Ariassos, yamaca dayandırılmış kent özelliğinde olup Üç Kemerli Anıtsal Şehir Kapısından başlayan ana cadde ve iki yanındaki teraslarda yer alan yapılar şehrin genel planını oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalarda ana caddenin Termessos Antik Kentine ulaşan Roma İmparatorluk Çağı yoluna kavuştuğu ortaya çıkarılmıştır.

Helenistik temeller üzerine inşa edildikleri düşünülen sur duvarları Roma ve Bizans Dönemi izlerini taşımakta olup şehri batı, kuzey ve doğudan çevrelerler. Ariassos’un en çarpıcı ve tümüyle korunmuş olan yapısı Üç Kemerli Anıtsal Şehir Kapısıdır. Roma İmparatorluk Çağında inşa edilen yapının üzerinde dört büyük heykelin yer aldığı, kaide ve yazıtlardan anlaşılmaktadır.

Şehir Kapısından sonra yerleşimin en iyi korunmuş kalıntıları güney ve doğu nekropollerde yer alan Heroon tipi anıtsal mezarlardır. Roma Yolu, Su Yolu, Bazilika, Bauleuterion, Stoa, Çeşme Binası, Gymnasium, Hamam, tamamı yıkılmış Tiyatro ve Kamu Binaları daha çok Roma Dönemi izlerini taşıyan diğer kalıntılardır.

Ziyaret Tarihi:
1 Ekim 2017

Adres:
Akkoç, Döşemealtı/Antalya

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!