Antalya İli, Korkuteli İlçesi sınırları içerisinde bulunan Asartaşı Tepesi, Bayatbademleri Mahallesine bağlı Korucak Yaylasının 600 m doğusu ile Tahtalı Belinin 2.8 km kuzeydoğusunda Roma Döneminde iskân edilmiş, 380 m yüksekliğinde bir tepedir. Yöre halkınca üzerinde bulunan kalıntılar sebebiyle “Asartaşı” adıyla anılmaktadır. Termessos ve Isinda (Korkuteli) teritoryumunda bulunan, kaya mezarları, lahitleri ve güçlü sur duvarıyla dikkat çeken tepenin kale yerleşimi olarak iskân edildiği düşünülmektedir. Antalya-Korkuteli Karayolu ve çevresini gözleyen muhteşem manzarasıyla dikkat çeken Asartaşı Tepesi üzerinde günümüzde telefon ve uydu vericileri bulunmaktadır.

Asartaşı Tepesinin yaklaşık 300 m kuzeyinde kuzeydoğu istikametinde 2-3 m yüksekliğinde ve 2 m eninde yaklaşık 200 m uzunluğunda Roma Dönemine ait taş sur duvarı bulunmaktadır. Tepenin kuzeybatı eteğinde mezar tekneleri kayaya oyulmuş üçgen alınlıklı kapaklı üç adet mezar vardır. Tepenin güney eteğinde insutu olarak bulunan bir kısmı kırılmış lahit mezar yer almaktadır. Bu kısımdan çalılar arasında yerleşim gördüğünü gösteren temel taş kalıntıları ve yüzeyde Roma Dönemine ait bol miktarda seramik parçaları bulunmaktadır. Asartaşı Tepesi, 2004 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!