Antalya ili Serik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Aspendos Su Kemeri, MS 2. yüzyılda Roma Döneminde Aspendos’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla akropolünün kuzeybatısına inşa edilmiş su yolu kemerleridir. Aspendos’un su ihtiyacı su kemerleri yoluyla Gökçepınar kaynağından karşılanmıştır. Su Kemerleri, Aspendos Antik Kentinin Tiyatro’dan sonra ayakta kalabilmiş en önemli yapılarından olup Anadolu’da günümüze dek gelmiş su yolu örneklerinin en korunabilmiş örneklerinden birisidir. Akropolün kuzeybatı yamacındaki güney kulesi ile bunun 1 km kadar kuzeyindeki kuzey kulesini birleştiren kemerli köprüden meydana gelmiştir.

Aspendos Su Kemeri, yaklaşık 1 km uzunluğunda kuzey-güney konumlu kemerli köprüden ve her iki ucundaki basınç kulelerinden meydana gelmiştir. Kuleler bulundukları aks üzerinde kuzeyde 5 derecelik güneydeki ise 50 derecelik sapma gösterir. Şehrin ilk sakinleri gereksinimleri olan suyu sarnıçlardan alırken MS 2 ve 3. yüzyıllarda su yolu sistemi geliştirerek suyun daha yöntemli elde edilmesi başarılmıştır. Su yolunun maliyeti şehrin önde gelen zenginlerinden Tiberius Klaudios Erymneus tarafından karşılanmıştır.

Su yolu üzerinde kullanılan malzeme bölgenin doğal taşı olan konglomeradan elde edilmiştir. Konglomera blokları arasında moloz taş ve kemer altlarında tuğla kullanılmıştır. Her iki kule birbirinin aynıdır. Kuleye çıkış merdivenlerden sağlanmakta olup kule yüksekliği 61 m’dir. Kuleleri birleştiren köprü birbirinin benzeri kemerden oluşmaktadır. Kemerin yüksekliği 15 m, derinliği ise 5 m’dir. Köprü su iletimi için kullanıldığı gibi ulaşım içinde kullanılmıştır. Kemer ayakları 5.40-5.50 x 3.60-3.70 m boyutlarında açıklıklar 7.10-7.25 m arasında değişmektedir.

Su, Romalı yazar mimar ve mühendis Marcus Vitruvius Pollio’un örneklerle bahsettiği normal atmosfer basıncı altında bileşik kaplar kuralı ile elde edilip şehre dağıtılmıştır. Bu yöntemin uygulanması ile önce kuzey kulede toplanan su, köprü üzerine yerleştirilen kübik kalker bloklara açılan deliklerden elde edilen borularla güney kuleye iletilmekte buradan da şehre dağıtılmaktaydı. Aspendos Su Kemeri, 1994 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!