Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Attaleia Nekropolü, Attaleia Antik Kenti’nin doğusunda yer alan Nekropolis (Mezarlık) alanıdır. Antalya’nın Doğu Garajı semtinde bulunan Festival Çarşısının 2007 yılında yıkılması sonucunda yeni inşaat çalışmaları sırasında tespit edilen mezarlık, Antalya Müzesi tarafından yapılan kurtarma kazıları sonucunda gün ışığına çıkartılmıştır. Arkeolojik kazılarda yüzlerce yıllık oda mezarlar, çoklu ölü gömme gelenekleri ve defin edilenlere sunulan ilginç hediyeler gün yüzüne çıkarılmıştır. Mezarların önemli bir kısmının Antik Dönemde ve sonrasında herhangi bir soygun görmediği yapılan kazı çalışmaları sırasında tespit edilmiştir.

Antalya Müzesi tarafından 2008 yılı Mart ayından günümüze sürdürülen kurtarma kazısı çalışmaları T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma tarafından desteklenmektedir. Bu kazı çalışmalarında bugüne kadar 300’ün üzerinde mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarların tamamı ana kayaya oyularak yapılmış olup, mezar tipleri arasında basit sanduka mezarlar, dromoslu oda mezarlar, khamosorion tipi mezarlar, lahit kapaklı mezarlar ve pişmiş toprak levhalarla oluşturulmuş Geç Roma Dönemi mezarları ile kremasyon (yakarak gömme) mezarlar yer almaktadır.

Attaleia Nekropolü’nde değişik tipte mezarların yanı sıra alanın güneydoğusunda Antik Yol güzergahları kısmen korunmuş olarak ortaya çıkarılmıştır. Ana kaya üzerinde tekerlek izleriyle kendini gösteren bu yollar, belirli noktalarda kesişerek kavşak oluşturmaktadır. Bu yolların olasılıkla kent dışından kente ulaşımı sağlayan ana yollar olduğu düşünülmektedir. Kazı çalışmaları sırasında ele geçen buluntulara göre Nekropol alanının M.Ö. 3. yüzyıl sonu ile M.S. 4. yüzyıl arasında ortalama 700 yıl boyunca kullanıldığı anlaşılmaktadır. Mezarlarda ortaya çıkarılan buluntular ışığında Antalya’nın en eski tarihinin M.Ö. 2. yüzyıldan daha eskiye M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Mezarlarda özellikle, Helenistik Dönem adı verilen İ.Ö. 4. yüzyıl sonu ve 2. yüzyıllara ait çok sayıda pişmiş toprak kap, pişmiş toprak figürünler ve sikkeler ele geçmiştir.

T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile Attaleia Nekropolünü içine alan 9 bin 136 m² bir alanda yürütülen Nekropol Müzesi Projesinde mezarlık alanının çatısı çelik konstrüksiyonla örtülmüştür. Alandaki arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatıda yalıtım ve izolasyon işlemi ve tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak yürüyüş yolları yapılmıştır.

Adres:
Çaybaşı, Muratpaşa/Antalya

Koordinatlar:
36.888, 30.71307

Ziyaret Tarihi:
12 Temmuz 2022

Kaynaklar:
Attaleia Nekropolü ile ilgili bilgiler gezitalya.com ve ntv.com.tr adreslerinden alınmıştır.

Harita:

Fotoğraflar:

Nekropol Müzesi açılışı sonrasında ayrıntılı fotoğraflar eklenecektir.

Attaleia (Doğu Garajı) Nekropolü
Attaleia (Doğu Garajı) Nekropolü
Attaleia (Doğu Garajı) Nekropolü
Attaleia (Doğu Garajı) Nekropolü
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!