Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Attaleia Antik Kenti, M.Ö. 188’de Suriye Kralı III. Antiochos’un Pergamon Krallığı tarafından Magnesia (Manisa)’da bozguna uğratılmasından sonra imzalamış olduğu Apamea Barış Antlaşması sonrasında sınırlar konusundaki anlaşmazlıkların sona ermemesi sonucunda Pergamon Krallığının Pamfilya Bölgesinin güçlü liman kentlerinden Side’yi almaya çalışırken uğradığı başarısızlıktan sonra donanmanın sığınması için M.Ö. 159-138 yılları arasında hüküm süren Pergamon Kralı II. Attalos’un Side’nin batısına kendi adını vererek kurmuş olduğu kenttir. Attaleia’nın kurulması ile birlikte aynı bölgede bulunan Magydos ve Olbia kentleri önemini yitirmiş ve bu iki kentin halkı Attaleia’ya katılmıştır. 2007 yılında Antalya’nın Doğu Garajı semtinde bulunan Attaleia’nın doğu Nekropolünde ortaya çıkan mezarlar ışığında II. Attalos öncesinde bu bölgede başka bir yerleşimin varlığı tespit edilmiştir.

Antalya’nın Helenistik Dönem yerleşiminin, limanın kuzey yönünde kuşatan kesimde yoğunlaştığı tahmin edilmektedir. Günümüz dahilinde Kaleiçi olarak bilinen kale surlarının içinde 3.000’e yakın ev bulunmaktadır. M.Ö. 133’de II. Attalos’un vasiyeti üzerine Bergama Krallığı toprakları Roma’ya geçmiş, Attaleia bir süreliğine bağımsız kaldıysa da daha sonra Kilikya Devletine bağlanmıştır. M.S. 46’da St. Paul’ün Perge üzerinden Attaleia’yı ziyareti şehrin tarihinde önemli bir olaydır. Şehrin ticaret merkezi olarak refah seviyesinin en yüksek noktaya ulaştığı dönemin M.S. 2. yüzyıl olduğu bilinmektedir. Attaleia, M.S. 130’da Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus’un kenti ziyareti anısına yapılan yeni anıtlarla daha da değer kazanmıştır.

Roma İmparatorluk Çağında M.S. 2. yüzyılda İmparator Hadrianus’un adına yaptırılan ve günümüzde “Üç Kapılar” olarak adlandırılan Hadrianus Kapısı, şehri hinterlandına bağlayan ve doğu yönünde sınırlandıran en önemli yapıdır. Bu kapıya güney yönünden bitişen burcun da aynı yüzyılda inşa edildiği bilinmektedir. Güney-Batı yönünde çevreleyen Roma İmparatorluk Çağına ait duvarlara şehrin bu kesiminde hâlâ rastlanabilmektedir.

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus’un 1216 yılında Antalya’yı ikinci fethinden sonra, Kale yerleşkesini üç bölüme taksim eden iki surdan batı yönündeki surun büyük bir onarım geçirdiği tesbit edilmiştir. Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad, 1225 yılı içerisinde günümüzde Kaleiçi yerleşmesinin orta bölümünden başlayarak kuzey yönüne doğru yay çizgisi oluşturarak ilerleyen ve yerleşmeyi üç bölüme ayıran ikinci surları inşa ettirmiştir.

Selçuklu Sultanı II. Gıyâseddin Keyhüsrev döneminde, limanın kuzeyindeki eski şehri dıştan çeviren ve Bizans İmparatorluk Çağında da büyük bir onarım geçiren kara surları üzerinde 1238-1239 yılından başlayarak 1244-1245 yılına kadar bir onarımın çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevcut kitâbeler, Selçuklu Çağı sur inşaatları, tamir ve tadillerin 13. yüzyılın ortalarına doğru son bulduğunu açıklamaktadır. Antalya Kalesi’nin surları, şehrin rüzgar almadığından yakınan halkın isteği üzerine, 1914-1930 yılları arasında dönemin Belediye Başkanı Hüsnü Karakaş tarafından yıktırılmıştır.

Hadrianus Kapısı, Yivli Minare Külliyesi, Tarihi Kaleiçi Evleri, Şehzade Korkut Camii, İskele Camii, Tekeli Mehmet Paşa Camii, Hıdırlık Kulesi, Antalya Kalesi Surları ve Limanı, Selçuklu Burçları, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Hamamları, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Mescidleri, Kiliseler, Tophane, Saat Kulesi, Attaleia Doğu Garajı Nekropolü, Mevlevihane, Medrese ve Türbeler görülmesi gereken başlıca eserlerdir.

Adres:
Muratpaşa/Antalya

Koordinatlar:
36.88557, 30.70533

Ziyaret Tarihi:

Kaynaklar:
Attaleia Antik Kenti ile ilgili bilgiler gezitalya.com ve academia.edu adreslerinden alınmıştır.

Harita:

Fotoğraflar:

Attaleia Antik Kenti

Antalya (Attaleia)’nın kurucusu Bergama Kralı II. Attalos’un Heykeli.

Attaleia Antik Kenti

Antalya’yı Türk topraklarına kazandıran Gıyâseddin Keyhüsrev Heykeli.

Attaleia Antik Kenti

Attaleia Antik Kenti günümüz Antalya Kalesi’nin görünümü.

Attaleia Antik Kenti

Antalya Yat Limanı.

Attaleia Antik Kenti

Hadrianus Kapısı.

Attaleia Antik Kenti

Yivli Minare Külliyesi.

Attaleia Antik Kenti

Şehzade Korkut Camii.

Attaleia Antik Kenti

Sultan Alâeddin Camii.

Attaleia Antik Kenti

Tekeli Mehmet Paşa Camii.

Attaleia Antik Kenti

İskele Camii.

Attaleia Antik Kenti

Kara Molla Mescidi (Makbule Camii).

Attaleia Antik Kenti

Ahi Yusuf Mescidi ve Türbesi.

Attaleia Antik Kenti

Kaleiçi ve Yat Limanını birbirine bağlayan Kırk Merdivenler.

Attaleia Antik Kenti

Antalya Kalesini çevreleyen surlar.

Attaleia Antik Kenti

Selçuklu Dönemi burçları.

Attaleia Antik Kenti

Tophane.

Attaleia Antik Kenti

Hıdırlık Kulesi.

Attaleia Antik Kenti

Saat Kulesi.

Attaleia Antik Kenti

Tarihi Kaleiçi Evleri.

Attaleia Antik Kenti

Karatay Medresesi.

Attaleia Antik Kenti

Gıyâseddin Keyhüsrev Medresesi.

Attaleia Antik Kenti

İmaret Medresesi.

Attaleia Antik Kenti

Zincirkıran Mehmet Bey Türbesi.

Attaleia Antik Kenti

Nigar Hatun Türbesi.

Attaleia Antik Kenti

Antalya Mevlevihanesi.

Attaleia Antik Kenti

Yeni Kapı Rum Kilisesi.

Attaleia Antik Kenti

Sefa Hamamı.

Attaleia Antik Kenti

Rum Millet Hamamı.

Attaleia Antik Kenti

Nazır Hamamı.

Attaleia Antik Kenti

Balık Pazarı Hamamı.

Attaleia Antik Kenti

Attaleia (Doğu Garajı) Nekropolü.

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!