Antalya ili Serik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bâli Baba Türbesi, Ahmet Yesevi dervişlerinden Alevî Türkmen Şeyhî Pîr-i Horasan Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğrencisi ve Alevî-Bektaşî Tarikatı mensubu Türk ereni Bâli Baba’ya ait Türbe (Tekke)’dir. Sillyon Antik Kentinin 5 km. kuzeybatısında konumlanan Zaviye, Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad Döneminde yaptırılmış olup Türbe’nin yapımında Sillyon’un Erken Dönem yapı malzemeleri devşirme olarak kullanılmıştır. Yanından çıkan su kaynağı sebebiyle Türbe, yöre halkı tarafından “Sulu Tekke” adıyla da anılmaktadır.

Tekkeköy içerisinde yanından çıkan kaynak suyu sebebiyle yöre halkı tarafından “Sulu Tekke” adıyla anılan Bâli Baba Türbesi aynı zamanda Tekkeköy’e adını vermiştir. Türbe ile ilgili ilk bilimsel araştırmalar 2018 yılında T.C. Denizli Pamukkale Üniversitesinden Dr. Murat Taşkıran ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında Sillyon Antik Kenti çevresinde yürütülen çalışmalarda Bâli Baba Türbesinin bulunduğu alanın Antik Dönemde de kutsal alan olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

Ahmet Yesevi dervişlerinden Alevî Türkmen Şeyhî Pîr-i Horasan Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğrencisi ve Alevî-Bektaşî Tarikatı mensubu Türk ereni Bâli Baba, Abdal Musa Sultan ve Seyyid Ali Sultan ile birlikte Antalya (Teke) Bölgesine gelmiş burada Serik ilçesine bağlı Tekkeköy’e yerleşerek ahilik faaliyetlerini yürütmüştür.

13. yüzyılda Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad Döneminde yaptırılan Türbe’de Sillyon Antik Kentine ait Erken Dönem yapı taşları kullanılmıştır. Yapım tarihi bilinmeyen, kitâbesi bulunmayan Türbenin üstü açık ve dört tarafı duvarlarla çevrilidir. Geçmişte yakın köylerde adını duyuran ve oldukça meşhur olan Bâli Baba Türbesinde her Perşembe günü kurban kesimleri yapılmış olup kesilen kurbanlar fakirlere dağıtılmıştır. Yöre halkı tarafından Türbe yakınlarında kurulmuş bir İmarethane (Hayır Kurumu) olduğu rivayet edilmektedir.

Bâli Baba Türbesinin etrafında 400-500’e kadar Alevî-Bektaşî yoluna ilişkili anlam ve diğer inançlarda kullanılan sembollerin yer aldığı derviş mezarları bulunmaktadır. Kabristanlıkta bulunan kadın derviş mezarları, Bâli Baba Dergâhında kadınlarında rehberlik faaliyetlerinde bulunduğunu gösteren önemli detaylardandır. Bâli Baba Türbesi ve çevresinde T.C. Serik Belediyesi ile yöre halkı tarafından uygulanan bilinçsiz uygulamalar sebebiyle, Türbe ve tarihi mezarların birçoğu günümüzde tahribata uğramıştır.

Adres:
Tekkeköy, Serik/Antalya

Koordinatlar:
37.02672, 30.97696

Ziyaret Tarihi:
30 Ağustos 2022

Kaynaklar:
Bâli Baba Türbesi ile ilgili bilgiler; Sayın Dr. Murat Taşkıran tarafından hazırlanan Sillyon ve Çevresi isimli makalesinden alınmıştır. Türbe ile ilgili bilgiler veren Sayın Mustafa Sazcı’ya ayrıca teşekkür ederim.

Konum:

Fotoğraflar:

Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Bâli Baba Türbesi
Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!