Antalya İli, Kemer İlçesi sınırları içerisinde bulunan Beldibi Mağarası, Antalya-Kemer Karayolunun yaklaşık 40. km’sinde eski Çamdağ Tünelinin hemen çıkışında yer alan bir kaya altı sığınağıdır. Deniz sahilinden 25 m yükseklikte sığınak biçiminde bir mağara olan Beldibi Mağarası, doğal tahribatla büyük ölçüde zarar görmüş, içindeki dolgu tabakaları yağmur suları ve rüzgarla sürüklenerek akıp gitmiştir. Beldibi Mağarası, “Kumbucağı Kaya Sığınağı” adıyla da bilinmektedir.

Beldibi Mağarası, Antalya bölgesinin ikinci önemli Prehistorik merkezidir. Mağarada tümü Mezolitik kültürleri içeren 6 tabaka tespit edilmiştir. Yapılan kazılarda Üst Paleolitik ve Mezolitik döneme ait çakmak taşı aletler ele geçirilmiştir. Ayrıca kaya altı sığınağının duvarlarında, şematize insan, dağ keçisi ve geyik resimleri bulunmaktadır.

1956 yılında Prof. Dr. Enver Yaşar Bostancı tarafından keşfedilen Beldibi Mağarası’nda ilk kazı çalışmaları 1959 yılında yapılmıştır. Prof. Dr. Enver Yaşar Bostancı tarafından gerçekleştirilen; 1960, 1966 ve 1967 yıllarında mağara da yapılan kazılarda 6 m derinliğe inilmiştir. Mezolitik Çağın, seramikli ve seramiksiz bölümleri en güzel bir biçimde, Beldibi Mağarası’nda bulunan malzemelerle tanınmıştır. Çakmaktaşı gereçlerin yanı sıra, çanak-çömlek parçaları ve özellikle aşı boyası ile kayalar üzerine yapılmış yaban keçisi ve benzeri hayvan figürleri ile ilgi çekicidir.

Çevresi çam ormanı ile kaplı Beldibi Mağarası üst Paleolilitik, Epipaleolitik ve Neolitik avcılar tarafından gerektiğinde bir sığınma ve yurt yeri olarak kullanılmıştır. Kazılarda Paleolitik, Mezolitik ve Mezolitik’ten Neolitik’e geçiş evrelerini yansıtan 6 katmanla karşılaşılmıştır.

Beldibi Mağarası’nda yapılan araştırmalarda yaşayan toplulukların avcı ve toplayıcı oldukları tespit edilmiştir. Karain Mağarası’nda eksik olan mezolitik kültürünü Beldibi Mağarası tamamlamıştır. Yerli ve yabancı turistlere devamlı açık olan Beldibi Mağarası, Antalya Müzesi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak 1985 yılında I. derece Arkeolojik Doğal Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!