Bâli Baba Türbesi

Antalya ili Serik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bâli Baba Türbesi, Ahmet Yesevi dervişlerinden Alevî Türkmen Şeyhî Pîr-i Horasan Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğrencisi ve Alevî-Bektaşî Tarikatı mensubu Türk ereni Bâli Baba'ya ait Türbe (Tekke)'dir. Sillyon Antik Kentinin 5 km. kuzeybatısında konumlanan Zaviye, Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad Döneminde yaptırılmış olup Türbe'nin…Devamını Oku →

Abdal Musa Sultan Türbesi

Antalya ili Elmalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Abdal Musa Sultan Türbesi, Ahmet Yesevi dervişlerinden Alevî Türkmen şeyhi Pîr-i Horasan Hacı Bektaş-ı Veli'nin Alevî-Bektaşî Tarikatının mensuplarından, 14. yüzyılda yaşamış Türk ereni Abdal Musa'ya ait Türbe (Tekke)'dir. Kesin yapım tarihi bilinmeyen Türbe, 14. yüzyılda Selçuklu mimarisi örneğinde yapılmıştır. Aslen Horosanlı olan Abdal…Devamını Oku →

Nigâr Hatun Türbesi

Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nigâr Hatun Türbesi, II. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkud'un annesi Nigâr Hatun adına yaptırılmıştır. 15. yüzyılda yaptırılan Nigâr Hatun Türbesi, yapı itibariyle Osmanlı Dönemi mimari özelliklerini taşımaktadır. Nigâr Hatun Türbesi günümüzde Yivli Minare Külliyesi yapı grubu içerisinde bulunmaktadır. Nigâr Hatun Türbesi, altıgen şeklinde bir…Devamını Oku →

Şeyh Şüca Türbesi

Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeyh Şüca Türbesi, Selçuklu Devleti Döneminde Antalya Kalesi surları dışına yaptırılan kare planlı ve tek kubbeli kübik bir mescit görünümüne sahip iki katlı bir yapıdır. Mescit, alaturka kiremitli piramidal bir çatıyla örtülüdür. Kuzey cephesinin ortasındaki, söveleri ve kemeri düzgün kesme taşlarla örülmüş basık…Devamını Oku →