Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Cebel Cami, Karaöz Mahallesi Pazarönü mevkii üzerine Osmanlı Devleti Döneminde yaptırılmış dikdörtgen planlı bir camidir. Cami, moloz yığma taştan geniş duvarlı olarak yapılmış olup, sonradan yapılmış kırma çatı kiremit ile örtülüdür. Caminin yanında eski tarihi bir mezarlık bulunmaktadır.

Caminin dört duvarında ikişer tane dikdörtgen üzeri kemerli, içten dışa doğru daralan büyük pencereleri vardır. Pencereler bir birine geçmeli demir parmaklıklıdır. Kuzey tarafta caminin girişi bulunmaktadır. Bu kısımda çatıyı taşıyan moloz taştan yapılmış yan yana dört adet kare duvar şeklinde direkler vardır. Direkler ve duvar arası yarıya kadar üstü açık duvarla kapatılmıştır. Ortada direkler arasında demir parmaklıklı ön giriş kapısı vardır. Cami girişi kuzey duvarının ortasında olup, üzeri kemerli ahşap kapılıdır. Doğu, güney ve batı duvarları dışardan üçer adet payanda duvarı ile desteklenmiştir. Cami tavanını içten dört ahşap direk taşımaktadır. Bu direklerden kuzeyde ikisi kadınlar mahfeli kenarında bulunmaktadır. Tavanı ahşaptan düz ve işlemesiz olarak sonradan yapılmıştır. İçte doğu, güney, kuzey duvarlar yüzeyi ve pencereler çevresi sarı kahverengi renklerin kullanıldığı bitkisel geometrik motif ve eski yazılarla bezenmiştir.

Güney duvar cephesinin ortasında yarım daire niş şeklinde kesme taşlardan yapılmış dikdörtgen çerçeveli mihrap bulunmaktadır. Eski minberin yerine yeni ahşap minber yapılmıştır. Taban tahtaları yenilenmiştir. Boya ile yapılan bezemelerin yenilendiği duvar üzerindeki eski yazıların orijinal olduğu anlaşılmıştır. Birkaç defa onarım gören caminin taban ve tavanları yenilenmiş, çatısı kırma çatına haline getirilip marsilya kiremitle örtülmüştür. Günümüzde ibadete açık olan Cebel Cami, 1999 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Karaöz Mahallesi, Aksu/Antalya

Ziyaret Tarihi:
19.03.2021

Kaynaklar:
Cebel Cami ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!