Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Çeşitliören, Roma Döneminde Perge-Magydus Antik Kentleri arasında kalan 21 hektarlık düz bir arazi üzerine, kireç taşından düzgün olarak kesilmiş bloklarla inşa edilen bir anıtsal yapı çevresinde kurulmuş diğer yapılardan meydana gelen bir yerleşim yeridir. Çeşitliören mevkii olarak bilinen antik yerleşim yerinin mevcut yapı kalıntılarından Roma Döneminde kurulduğu ve Erken Bizans Dönemine (MS 5.-6. yüzyıl) kadar kullanıldığı düşünülmektedir. Arazi üzerinde bulunan kalıntılar düzgün bir işçilik göstermektedir.

Günümüze ulaşmayan yapılara ait çevredeki blok taşlar, düzgün bir işçilikle yapılmış olup taşların Karaçallı, İnönü ve Malaş taş ocaklarından getirildiği düşünülmektedir. Çeşitliören yerleşiminde ayakta kalmış en önemli yapı, niteliği henüz bilinmeyen anıtsal yapıya ait kapı kalıntısıdır. Makilik alanda kalan kapıya ait kalıntılar iyi korunmuş durumdadır. Roma Döneminde kireç taşından düzgün olarak kesilmiş bloklarla inşa edilen anıtsal yapının işlevi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Kazı çalışması yapılmayan bölgede yazıt bulunmaması ve kalıntıların çevreye yayılmış olmasından dolayı yerleşimin planı ve rölövesi çizilememiştir.

1991 yılında Aksu ilçesinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen yerleşim, üzerinde bulundurduğu blok taşlar ve niteliği belli olmayan yapılardan dolayı “Çeşitliören” adıyla adlandırılmıştır. Roma Döneminde 21 hektarlık alanda kurulmuş yerleşim yeri 1991 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek korumaya alınmış olup arazi çevresi imara kapatılmıştır.

Adres:
Altıntaş Mahallesi, Aksu/Antalya

Ziyaret Tarihi:
29.05.2022

Kaynaklar:
Çeşitliören ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!