Antalya İli, Alanya İlçesi sınırları içerisinde bulunan Colybrassus Antik Kenti, Antik Kilikya Bölgesinin batısında Susuz Dağı eteklerinde Güzelbağ ile Bayırkozağacı Mahalleleri arasında konumlanan, Helenistik Dönemde kurulmuş bir yerleşimdir. Colybrassus, yöre halkınca “Susuz Ayasofya” olarak anılmakta olup kent en parlak dönemini Roma Döneminde yaşamıştır. Kent ilk kez 1958 yılında Aziz Albek tarafından araştırılıp incelenmiş, 1968 yılında Bean ve Mittford tarafından ikinci kez yüzey araştırmaları yapılmıştır. Yazıtlar ışığında kentin adının “Colybrassus” olduğu ve kentin Roma İmparatoru Trajan’ı onurlandırmak için kendisini adlandırdığı ortaya çıkmıştır.

Colybrassus, Antik Coğrafyacı Claudius Ptolemy tarafından önemli bir şehir merkezi olarak anılmıştır. MÖ 113’te Roma Döneminde İmparator Julius Caesar tarafından kurulan Lejyon Pontica askeri birliği Colybrassus’ta yer almıştır. Doğu Roma (Bizans) Döneminde piskoposluk merkezi olan Colybrassus, kentin koruyucu azizi Ayasofya (Hagia Sophia)’nın adını almıştır. 1199’da Doğu Roma (Bizans)’nın Anadolu’da hakimiyetini yitirmesiyle birlikte kent, “Surp Sope” adıyla Ermeni şehzadesi Kervard’ın mülkiyetine geçmiştir. Bu tarihten sonra kentin tamamen terk edildiği düşünülmektedir.

Kent merkezi bir vadi içerisinde yer almaktadır. Burada birbirinden 70-80 m uzaklıkta iki tapınak vardır. Köşe başlığı İon tarzında yapılmış batı tapınağının bir kısmı neredeyse çatı seviyesine kadar sağlamdır. Yapı izleri görülebilen Tiyatro ve Odeon günümüze ulaşamamıştır. Kentin güneybatısında bulunan nekropol alanında açıkta duran birçok lahit ve bir de kaya mezarı bulunmaktadır.

Tek mezar odasından oluşan kaya mezarına çıkış kayaya oyulmuş 18 basamaklı bir merdivenle sağlanmaktadır. Kapı üstü basık kemer şeklinde yontulmuş, içi medusa başı ile süslenmiş, iki yanında kartal kabartmaları yer almaktadır. Günümüzde Kaya mezarı kaçakçılar tarafından tahrip edilerek kartal ve medusa kabartmaları yok edilmiştir. Patlama sonucunda mezar önüne düşen kartal kabartması günümüzde görülebilir durumdadır.

Kent merkezinin doğusundaki konut alanı, Kandilcik Tepesine kadar uzanmaktadır. Bu bölümdeki sur üzerinde bulunan yazıtta askeri bir birliğin yerleşim alanından bahsedilmektedir. Colybrassus Antik Kenti 1991 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. 2021 yılında Antalya’da meydana gelen orman yangınları sırasında kentin orman sahası içinde bulunan bazı yapıları yangından etkilenmiştir.

Adres:
Bayırkozağacı Mahallesi, Alanya/Antalya

Ziyaret Tarihi:
29.10.2018

Kaynaklar:
Colybrassus Antik Kenti ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!