Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Edipzade Camii, Osmanlı Devleti döneminde 1873 yılında Edipzade tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı, günümüzde her ne kadar Camii olarak adlandırılsa da plan ölçüleri, malzeme ve minberinin orijinal olmayışı bakımından Mescid işlevle bir eser olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde ibadete açık olan Edipzade Camii Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1970’li yıllarda, üst örtüsü ve taşıyıcı elemanları tamamen diğer bazı bölümler ise kısmen restore ettirilmiştir.

Dikdörtgen planlı mescid, sekizden kasnak üzerine oturan merkezi bir kubbeyle örtülmüştür. Mescidin kuzey cephesinde, üç bölümlü son cemaat mahalli yer almaktadır. Mescidin beden duvarı kalınlığı 0.70’m.dir. Mescidin cepheleri günümüzde taş fayanslarla kaplandığı ve kubbe kasnağı sıvandığı için inşa malzemesi tespit edilememiştir. Ancak mescidin pencere sövelerinde, harime giriş kapısında ve inşa kitabesinde taş malzemenin kullanıldığı görülmektedir.

Mescidin doğu ve güney cephelerinin pencere düzenlemeleri simetriktir. Cephelerin merkezden yanlara doğru kaydırılmış kısımlarına dikdörtgen formlu, demir parmaklıklı ve yuvarlak kemerli ikişer pencere açılmıştır. Cephelerin saçak altlarında ise bu pencereleri ortalayacak şekilde yerleştirilmiş yuvarlak formlu birer üst pencere yer almaktadır. Batı cephe ise yanındaki ev ile bitişik olmasından dolayı tanımlanamamıştır. Güney cephenin merkezinde mihrap çıkıntısı dikkat çekmektedir.

Gördüğü onarımlardan dolayı yapının orijinal planı günümüze ulaşamamıştır. Yapının mevcut hali incelendiğinde harimin üst örtüsü ve son cemaat mahallinin tamamının orijinal olmadığı anlaşılmaktadır. Mescitten günümüze orijinal olarak beden duvarları, pencereler ve harime giriş kapısı gelebilmiştir. Mescidin kuzey cephesinde, orijinalinde bir son cemaat mahallinin olup olmadığı mevcut bakiyelerden anlaşılamamaktadır. Ancak mescidin mevcut planı dikkate alındığında kuzey yönde bir son cemaat mahallinin olma ihtimali yüksektir. Yapının genel durumunu dikkate alan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu da bu yapının tescilini yapmamıştır.

Adres:
Kışla, Muratpaşa/Antalya

Koordinatlar:
36.88622, 30.71582

Konum:

Fotoğraflar:

Edipzade Camii
Edipzade Camii
Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!