Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ellez Cami, 1800 yılında Osmanlı Devleti Döneminde yaptırılmış kare planlı kagir bir camidir. Osmanlı Devleti Döneminde Ellez adıyla kurulan Topallı Mahallesinin eski adını alan tarihi cami günümüzde Ellezalanı mevkii üzerinde Topallı Mezarlığı içerisinde konumlanmaktadır. Kitâbesi günümüze kadar ulaşan Ellez Cami, 2008 yılına kadar ibadethane olarak hizmet vermiş olup yeni caminin yapılmasıyla birlikte kaderine terk edilmiştir. Ellez Caminin bulunduğu arazi üzerinde Osmanlı Dönemine ait tarihi bir mezarlık bulunmaktadır.

1800 yılında Osmanlı Devleti Döneminde yaptırılan caminin yapımında aynı bölgede bulunan ve ibadethane olarak kullanılan 12-13 m uzunluğunda, 6-7 m enindeki tarihi medrese’nin yapı taşları kullanılmıştır. Minaresi bulunmayan cami kare planlı olup üçgen çatı mimari formunda inşa edilmiştir. Osmanlıca kitâbesi günümüze kadar ulaşan caminin girişinde kapının her iki yönünde bulunan Roma Dönemini tasvir eden çelenk süslemeleri bulunmaktadır. Kitâbeden sonra camide bulunan ikinci yazıt, İmamın hutbe okuduğu minberin üst kısmında bulunmaktadır. Üzeri yazılı taşın yarısı günümüzde kırık durumdadır.

1954 yılında tadilat gören Ellez Caminin çatısı yükseltilmiş, çatı onarımı sırasında tahta direklerin altına beton dökülmüş ve yüksekliği ayarlanmıştır. Cami duvarının üzerine ekleme yapılmıştır. Yapımında ve onarımında ağırlıklı olarak ahşap malzeme ve kerpiç kullanılan cami, yıllara meydan okumaktadır. Kurşunlu Şelalesine 3 km uzaklıkta Topallı Mahallesi Mezarlığı içerisinde bulunan Ellez Cami, 2008 yılına kadar kullanılmış olup yeni caminin ibadete açılması sonrasında kaderine terk edilmiştir. Ellez Cami, 2013 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Topallı Mahallesi, Aksu/Antalya

Ziyaret Tarihi:
30.10.2021

Kaynaklar:
Ellez Cami ile ilgili bilgiler anonim kaynaklardan derlenmiştir.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!