Antalya İli, Serik İlçesi sınırları içerisinde bulunan Eminceler Höyüğü, Eminceler Mahallesi Gencek Mevkii üzerinde, arazilere devam eden toprak yoldan takriben 4 km uzaklıktaki üzeri düz, fazla yükselti göstermeyen, MÖ 12. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar iskân edilmiş bir köy yerleşimidir. Eminceler Höyüğü, Aspendos Antik Kentine 8.80 km, Köprüçay’a ise 5.30 km uzaklıktadır. Serik ve çevresinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilerek “Eminceler Höyüğü” adıyla bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Eminceler Höyüğü, yaklaşık 2.06 hektar alanı kapsamakta olup 30 m yüksekliğindedir. Çevresinde ekili tarlalar ile bahçeler bulunmaktadır. Höyük üzerinde ve çevresinde tahribat bulunmamaktadır. 1994 yılında höyük üzerinden toplanan keramik ve pişmiş toprak kap parçalarından höyüğün MÖ 12. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar iskân edildiği anlaşılmıştır. Eminceler Höyüğü, 1994 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Höyükler eski yerleşim yerlerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş hali, genelde üst üste gelmiş çok evreli yerleşim yeri birikimleridir ve günümüze göre en yakını en üstte olmak üzere eskiye doğru uzanan bir katmanlaşma gösterirler. 1-40 metre yükseklikte ve 1000-1500 metre genişlikte olabilirler. Uygarlıkların araştırılmasında önemli referanslardır. Höyükler; Hüyük, Öyük veya Üyük adlarıylada anılır. Kelime tarihte ilk olarak öyük (yığma tepe) anlamında Dîvânü Lugati’t-Türk’te geçmektedir. Eski Türkçedeki örüş- (yükselmek) veya öri/örki (yüksek) kökünden türediği düşünülmektedir.

Türkiye, özellikle de Anadolu’da çok sayıda höyük vardır. Ancak bunların büyük kısmı korumasız durumdadır. Çoğunlukla etraflarında çit ve/veya uyarı levhası dahi bulunmaz. Önemli bir kısmı tarım arazilerinin içerisindedir. Büyük bir bölümü define arayıcıları tarafından kısmen veya ciddi hasar verecek şekilde tahrip edilmişlerdir. Orta Anadolu höyüklerinde neolitik, kalkolitik ve tunç çağı yerleşmelerinin üzerinde, Frig, Hitit, Selçuklu ve Osmanlı yerleşimleri görülebilir. Modern yerleşimlerin bir kısmı da höyükler üzerinde kuruludur. Anadolu’da bilinen en büyük höyük Aksaray ili sınırları içinde Yeşilova beldesinde yer alan Acemhöyük’tür. Anadolu’da yaklaşık 20.000 höyük bulunduğu tahmin edilmektedir.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!