Antalya İli, Alanya İlçesi sınırları içerisinde bulunan Gebebelen Tepesi, Telatiye Mahallesi Kuzca mevkii üzerinde, Büyük Çiriş Tepesinin 380 m güneyinde yöre halkınca “Gebebelen” adıyla anılan tepenin zirvesine 880 m² alan üzerine MS 6-7. yüzyıl arasında Doğu Roma (Bizans) Döneminde inşa edilmiş bir yerleşim yeridir. Antik Kilikya Bölgesinin batısında yer alan kalıntıların Orta Çağ’da zeytinyağı üretimi için kullanılmış bir çiftlik yerleşimi olduğu düşünülmektedir.

Mekânları, çatı ve tonoz örtüleri iyi korunmuş yerleşim, yöresel şekilsiz taşlarla kum-kireç ve çamur karışımı harçla örülerek inşa edilmiştir. Üç ayrı yapıdan oluşan yapı grubunu bir çevre duvarı çevrelemektedir. Gebebelen yerleşimi içerisinde günümüze iyi korunarak ulaşmış bir zeytinyağı işliği bulunmaktadır. Zeytin işliği, Büyük Çiriş Tepesindeki işlikle aynı görünüme sahiptir. İşliğe ait trapetum teknesi yerinde değildir. Zeytin işliğinin bulunduğu mekânın üst tonoz örtüsü günümüzde yıkık durumdadır. Çöken tonoz kalıntıları iç mekânda takriben 1-2 m yüksekliğinde dolgu oluşturmuştur. Yapının dış duvarları çatı seviyesine kadar ayaktadır.

Antik Kilikya Bölgesinin batısında, Alanya sınırları içerisinde, Orta Çağ Bizans çiftlik yerleşimleri arasında iyi korunarak ulaşmış Gebebelen yerleşimi günümüzde yoğun bitki ve ağaç örtüsü altında atıl durumda bulunmaktadır. Büyük Çiriş Tepesi ile birlikte 1999 yılında sadece yüzey araştırmaları yapılan Gebebelen Tepesi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!