Antalya ili Manavgat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Göçük Kale, Sağırin Mahallesinin 4.85 km güneybatısında, Köprüçay (Eurymedon)’ın 115 m doğu kıyısında, Zincirli Kalesi’nin 2.65 km kuzeyinde, yöre halkınca Kaymaz Boğazı adıyla anılan mevkii üzerinde MS 6. yüzyılda Doğu Roma (Bizans) Döneminde inşa edilmiş bir kale yerleşimidir. Kale, bir tepe üzerinde yer almaması ve yol kotunun altında kalması sebebiyle yöre halkı tarafından Göçük Kale adıyla anılmaktadır. Zincirli Kalesi’nin bulunduğu Zincirlikaya Tepesinin kuzeyinde kale sırtı mevkii altında konumlanan Göçük Kale, Doğu Roma (Bizans) Döneminde Köprüçay’dan gelecek olan saldırıları önlemek, Köprüçay Vadisi’nin kontrolünü ve güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilmiştir.

Köprüçay Vadisi’nin 115 m doğusunda, Kaymaz Boğazı mevkii üzerinde bulunan Göçük Kale, Köprüçay’dan 40 m yükseklikle 1.573 hektar alanda konumlanmaktadır. Kale, nitelikli işçilikle moloz taş ve kireç harcı ile inşa edilmiştir. Kalenin kuzey ve doğu tarafındaki duvarları 3-5 m yüksekliğe kadar ayakta kalabilmiştir. Kalenin ayakta kalmış en sağlam duvarı kuzey duvarı olup duvar üzerindeki pencere ve ok atma pencereleri sağlam kalmıştır. Dikdörtgen planlı kalenin içinde bazı mekânlara ait duvar kalıntıları, yüzeyde seramik kalıntıları bulunmaktadır. Kalıntıların birçoğu yoğun bitki örtüsü ve makilerin arasında yer almaktadır. Kalenin 723 m batısında, Köprüçay’ı izleyen gözetleme kulesi kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin Zincirli Kalesi ile birlikte aynı dönemde inşa edildiği ve aynı tarihsel süreci yaşadığı düşünülmektedir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!