Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gülman Mevkii Kule Tipi Antik Yerleşim Alanı, Yazır Mahallesinin güneydoğusunda yöre halkınca “Gülman veya Kulman” adıyla anılan mevkii üzerinde MS 2-3. yüzyılda Roma Döneminde kurulmuş bir kule tipi yerleşim yeridir.

Gülman mevkii üzerinde 30×15 m ölçülerinde inşa edilmiş yerleşim günümüzde tamamen tahrip olmuş olup kule tipi yerleşimin yapı taşları büyük ölçüde yok olmuştur. Yerleşimde sadece zemin üzerinde aralıklı olarak sıralanmış tek sıra iri kireç taşı temel kalıntıları günümüze ulaşmış durumdadır.

Gülman mevkii’nde 3 hektar alanda çalılar arasında ve toprak üzerinde bulunan mimari kalıntılardan yola çıkılarak yapının, dikdörtgen bir plan özelliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yapının doğu cephesinde yer alan dikdörtgen planlı mekânı batıya doğru geniş bir avluya çevrelenmektedir. Yapının batı bölümü, alanın maki bitki örtüsü ile kaplı olmasından dolayı batı bölümü seçilememektedir.

Yapının doğudaki ana mekânında güneybatı cepheye yakın köşesinde girişi olduğu düşünülen ve dik olarak duran bir söve kalıntısı bulunmakta olup yüzeyde ve çevrede herhangi bir seramik kalıntısına rastlanılmamıştır. Kulenin kuzeydoğu köşesinden batıya doğru uzanan, avlunun kuzey duvarına ait tek sıra taş dizisi bulunmaktadır. Gülman mevkii üzerindeki MS 2-3. yüzyıla ait kalıntılar 2003 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Yazır, Korkuteli/Antalya

Ziyaret Tarihi:
25.02.2022

Kaynaklar:
Gülman Ören Yeri ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!