Antalya İli, Alanya İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hamaxia Antik Kenti, Antik Pamfilya Bölgesinin doğusunda Alanya’nın 6 km kuzeybatısında Elikesik Mahallesinin arkasında yükselen 500 m rakımlı Sinek Kalesi Tepesinin kuzey yamacına Helenistik Dönemde kurulmuş bir kenttir. Hamaxia, yöre halkınca “Sinek Kalesi” adıyla bilinmektedir. Antik Çağ Coğrafyacısı Strabo “Geografika” isimli eserinde; kentten bahsederken, gemi yapımında kullanılan kerestelerin elde edildiği, özellikle sedir ağaçlarının bol bulunduğu, Romalı Komutan Marcus Antonius’un bu bölgeyi Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya hediye ettiği bir bölge olarak bahsetmiştir.

Kent içindeki yazıtlardan yola çıkılarak Helenistik Dönemden Doğu Roma (Bizans) Dönemine kadar iskân edilen Hamaxia Antik Kentinde kapsamlı bir araştırma yapılmamış olup kent planı çıkartılmamıştır. Epigrafik araştırmalar sonucunda kent içindeki yazıtlarda yaklaşık 50 farklı isimden bahsedilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu yazıtlar daha çok Hamaxia’da yaşamış belli başlı ailelerin isimlerini taşıyan onur yazıtlarıdır.

Yazıtlara göre; Hermes ve Serapis kült alanı, Helenistik olduğu düşünülen kule ve batısında iki eksedra yine kentin kuzeyindeki başka bir eksedra, Hamam, Kilise, Tapınak, Agora, Çeşme Binası, Nekropol alanındaki irili ufaklı mezar yapıları ve kenti çevreleyen kuzey-batı yönünde ilerleyen sur duvarları kentte görülebilir kalıntılardır. Hamaxia Antik Kenti, 1990 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Elikesik Mahallesi, Alanya/Antalya

Ziyaret Tarihi:
18.08.2018

Kaynaklar:
Hamaxia Antik Kenti ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!