Antalya ili Kepez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Havuzkebir Tepesi, Kapaklı Kalesi’nin 3 km kuzeydoğusunda yöre halkınca “Havuzkebir” adıyla anılan 280 m yüksekliğindeki bir tepe üzerine MS 6. Yüzyılda Doğu Roma (Bizans) Döneminde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Orman sahası içerisinde günümüze ulaşan kalıntılarıyla oldukça dikkat çeken yerleşimin çevresinde bulunan ve sayıları artan diğer yerleşimler gibi MS 6. Yüzyılda kurulmuş bir çiftlik yerleşimi olduğu düşünülmektedir.

Havuzkebir Tepesi yamaçlarında ilk görülen kalıntı tepeyi kısmen çevreleyen, kesme blok taş ve yöresel amorf taşlar ile yapılmış sur duvarıdır. Yoğun birki örtüsü ve makiler arasında seçilebilen duvar günümüze ulaşamamış olup sonradan açılan orman yolu sebebiyle tahrip olmuştur. Tepeye devam eden orman yolu üzerinde yolun iki kenarında konut yapıları bulunmaktadır. Tepe’de günümüze ulaşmış en sağlam yapı grubu dikdörtgen planlı bir kompleks içine inşa edilmiş kare planlı, iki katlı bir depo-ev yapısıdır. Yapı takriben 7×9 m ölçülerinde olup 3 m yüksekliğindedir.

Doğu Roma (Bizans) Dönemi mimarisine sahip yapı yöresel amorf ve kaba taşların örülmesiyle yapılmış olup yapının üst tonozunda kiremit kullanılmıştır. Yapının tonozu çökerek zeminde 1 m’ye yakın dolgu oluşturmuştur. Gözetleme ve ok atma penceresi bulunmayan yapıda hatıl yuvalarının varlığı yapının iki katlı olduğuna işaret etmektedir. Tepe’de bulunan tarım teraslarının varlığı yapının, tahıl deposu veya çiftlik evi olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Yapının sağında bulunan kare planlı diğer bölüm günümüzde çam ağaçları ve yoğun bitki örtüsü altında kalmış olup çevre duvarları 1.5 m’ye kadar ayakta kalmıştır. Yapının solunda bulunan diğer bölüm tamamen yıkılmış olup yapının mimarisi anlaşılamamaktadır. Günümüze sadece temel seviyesindeki duvarları ulaşan yapının kuzey duvarında dikdörtgen formlu bir hatıl yuvası bulunmaktadır. Üçlü Yapı kompleksinin karşısında orman yolunun sağında tek duvarı günümüze ulaşmış pencereli bir yapı grubu bulunmaktadır. Yapıla sur duvarına bitişik şekilde kaba ve yöresel taşlar kullanılarak yapılmıştır. edilmistir.

Üçlü Yapı grubunun arkasında yağmur suyunu depolamak amacıyla anakaya oyularak açılmış, içi sıvalı takriben 5 m derinliğinde oldukça geniş, bölgenin en büyük su sarnıçlarından birisi bulunmaktadır. Tepenin altında kalan düzlük tarımsal faaliyetler için kullanılmış olup tarım teraslarına ait bozulmuş taş kalıntıları düzlükte görülebilmektedir. TEDAŞ Akdeniz Bölge Müdürlüğü tarafından Kızıllı çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilen Havuzkebir Tepesi 2017 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Kızıllı Mahallesi, Kepez/Antalya

Ziyaret Tarihi:
26.03.2023

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!