Antalya ili Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Antik Çiftlik Yerleşimi, Antalya’yı Hisarçandır’a bağlayan Altınyaka yolunun doğusunda, Hisarçandır Mahallesinin güneybatısında konumlanan Örencik Damı mevkii üzerinde bulunan, Roma Döneminde kullanılmış sekiz odalı bir çiftlik kompleksidir.

Antalya-Altınyaka yolunun doğusunda Örencik Damı mevkii üzerinde ormanlık saha içinde konumlanan Hisarçandır Çiftlik Yerleşimi, 2018 yılında T.C. Antalya Akdeniz Üniversitesi tarafından Hisarçandır’da yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiştir. Çiftlik yerleşiminin batısında ana kaya üzerine oyulmuş, boğa figürü ile erkek-kadın portrelerinin bulunduğu semerdam kapaklı bir lahit teknesi bulunmaktadır. Lahit teknesi, ön cephesinde bulunan tabula ansata’nın sol üst kısmından tahrip edilmiştir. Kaya üzerine oturtulan lahit teknesi sağ ve sol tarafından seki şeklinde işlenmiştir. Lahit teknesi önünde bulunan yazıt, günümüzde aşınmış olup okunamamaktadır. Lahdin doğusunda 3.37 hektarlık alanı kapsayan, 8 mekânlı bir çiftlik yerleşimine ait kalıntılar bulunmaktadır. Yerleşim güneye bakışımlı eğimi yüksek yamaç boyunca sıkışık nizamda inşa edilen, kısmen simetrik çok sayıda mekâna sahiptir.

Dikdörtgen ya da dördül formlu plan tasarımına sahip olan yapılar, kireç katkılı harç ile desteklenmiş poligonal nitelikteki kaba taşlarla örülen kagir duvarlarla inşa edilmiştir. Duvarların ortalama genişlikleri 0.70 m.’dir. Çiftlik Yerleşimi doğu-batı istikamette yan yana planlanan mekânlardan oluşmaktadır. Mekânlara girişler, güney duvarlarda tasarlanan kapılar aracılığıyla sağlanmıştır. Mekânlara girişleri sağlayan kapılara ait tek kalıntı çiftliğin batısında iki küçük odadan oluşan bir mekâna ait kapı eşiği parçasıdır.

Alan içerisinde sivil konut amaçlı inşa edilen mekânların varlığı dışında farklı işlevsellikleri bulunan herhangi bir yapılaşma örneği görülmemektedir. Çiftliğin batısı ile lahdin kuzey bölümü, büyük kaya parçalarının yer yer düzeltilmesiyle oluşturulmuştur. Bu bölgede büyük boyutlu düzensiz taşlar, duvar örgüsünde kullanılarak bir yapı birimi oluşturulmuştur. Çiftlik üzerindeki mimari yayılım alanı ve mezarlık unsurlarına dair tekil örnekler, burada dikkate alınabilecek miktarda popülasyona ve iş gücüne işaret etmektedir.

Adres:
Hisarçandır, Konyaaltı/Antalya

Koordinatlar:
36.76863, 30.46469

Ziyaret Tarihi:
28 Mayıs 2022

Konum Hakkında:
Bu paylaşımda tanıtımı yapılan; ilgili Kültür Varlığı ve Tarihi Eserin yerinde korunması, tahrip ve zarar görmemesi adına gerçek koordinat bilgisi paylaşılmamıştır.

Kaynaklar:
Hisarçandır Antik Çiftlik Yerleşimi ile ilgili bilgiler Doç. Dr. Nihal Tüner Önen ve Prof. Dr. Murat Arslan tarafından hazırlanan Phaselis Antik Kenti’nde 2018 Yılında Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları isimli makalesinden alınmıştır.

Harita:

Fotoğraflar:

Hisarçandır Antik Çiftlik

Antik Çiftlik Yerleşimi üzerinden Antalya-Altınyaka yolunun genel görünümü.

Hisarçandır Antik Çiftlik

Antik Çiftlik Yerleşimi ilk kalıntılar.

Hisarçandır Antik Çiftlik

Antik Çiftlik Yerleşimi alanında bulunan semerdam kapaklı lahit.

Hisarçandır Antik Çiftlik
Hisarçandır Antik Çiftlik
Hisarçandır Antik Çiftlik
Hisarçandır Antik Çiftlik

Hisarçandır Antik Çiftlik genel planı. (Betül Gürel – Mehmet Şimşek)

Hisarçandır Antik Çiftlik

Antik Çiftlik mekân kalıntıları.

Hisarçandır Antik Çiftlik
Hisarçandır Antik Çiftlik
Hisarçandır Antik Çiftlik

Kapı kalıntısı.

Hisarçandır Antik Çiftlik
Hisarçandır Antik Çiftlik
Hisarçandır Antik Çiftlik

Antik Çiftlik yerleşimi üzerinde bulunan Roma Dönemine ait amfora/çömlek parçaları.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!