Antalya ili Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde bulunan İn Önü, Kızlar Dağı ile İkidağarası mevkii üzerine üç ana bölümden kurulmuş bir antik köy yerleşimidir. Kelbessos’la birlikte yaşayan küçük bir yerleşim olduğu düşünülen İn Önü, Termessos teritoryumunda bulunmaktadır. İn Önü, yerleşim organizasyonu olarak ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Kelbessos Antik Kenti’nin kuzeydoğusunda konumlanan yerleşim, Prof. Dr. Nevzat Çevik ve ekibi tarafından Bey Dağları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda keşfedilerek “İn Önü” adıyla bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Büyük bir köy formatındaki İn Önü yerleşimi; merkez, doğu ve batı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Merkezi yapılar kamuya yöneliktir. Çevresinde konutlar ve mezarlar yer alır. Roma ve Bizans İmparatorluk Çağına ait kalıntılar iç içedir. Doğu kesimde üretime yönelik yapılar ve işlikler bulunurken batı kesimde yüksek bir tepe üzerinde dinsel amaçlı yapılara ait kalıntılar bulunmaktadır. İn Önü kalıntıları içerisinde toplantı salonunun bulunması, bu küçük yerleşimin kısmen yönetim erki olduğunu göstermektedir.

Yerleşimin üç ayrı alanında mezarlar bulunmaktadır. Merkezi yerleşimdeki lahitler ve Khamosorion kalıntıları en kalabalık gömünün bu alanda olduğunu göstermektedir. Batı yerleşimde uzun yazıtlı bir lahit ve doğu yerleşimde de bir adet örme mezar ve üç adet Khamosorion tespit edilmiştir. Örme mezar, iri ve düzgün bloklarla örülmüştür. Khamosorionların ikisi tamamen kaya içerisine açılmış ve üçgen alınlıklı kapaklara sahiptir. Üçüncü örnek ise sadece tabandan kayaya bağlıdır.

İn Önü üzerinde yapılan ilk incelemelerde Roma, Geç Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait seramikler bulunmuştur. Topoğrafyadaki yerleşimleri ve yol bağlantısı doğrudan Kelbessos’la birlikte yaşayan küçük bir yerleşim olduğunu gösteren İn Önü yerleşiminin Termessos teritoryumunda bulunduğu anlaşılmıştır. İn Önü; güneybatıda Kelbessos, doğuda Neapolis, güneyde Trebenna Antik Kentlerini ve Belen Kuleli Çiftlik yerleşimini görmektedir.

Ziyaret Tarihi:
16 Nisan 2022

Adres:
Doyran, Konyaaltı/Antalya

Koordinatlar:
36.90404, 30.5425

Uyarı ve Kaynak:
Bu yazıda Kültür Varlığının tahribata uğramaması adına gerçek GPS/Koordinat bilgisi ve konumu paylaşılmamıştır. Yerleşimle ilgili bilgiler ve plan çizimi Prof. Dr. Nevzat Çevik’in Likya Kitabından alınmıştır.

Konum:

Fotoğraflar:

İn Önü

İn Önü yerleşiminin bulunduğu İkidağarası mevkii.

İn Önü

Kelbessos – İn Önü yerleşimi arasında bulunan Antik Yol izleri.

İn Önü
İn Önü
İn Önü

İn Önü yerleşimi üzerinden Trebenna Antik Kenti ve Geyikbayırı’nın genel görünümü.

İn Önü

İn Önü yerleşim planı ve merkezi yapılar. (İsa Kızgut – Kunze)

İn Önü

İn Önü Nekropolü (Mezarlık) lahit kalıntıları.

İn Önü

İn Önü Nekropolü (Mezarlık) lahit kalıntıları.

İn Önü

İn Önü yerleşiminde Nekropol alanında bulunan oldukça iyi korunmuş işlik kalıntısı.

İn Önü

Kapağı bulunmayan Khamosorion tipi mezar.

İn Önü

Günümüze ulaşamayan bir lahit teknesi.

İn Önü

Lahit kapağı.

İn Önü

Teras yöntemiyle yapılmış konutlar.

İn Önü
İn Önü
İn Önü
İn Önü

Mesken olarak kullanılmış dev kaya kütlesi.

İn Önü
İn Önü

Üretim yerinde bulunan konutlar.

İn Önü

İn Önü yerleşimin 960 m. rakım düzlüğünde bulunan iyi korunmuş işlik kalıntısı ve pres (sıkma) alanı.

İn Önü
İn Önü
İn Önü

Kapağı bulunmayan Khamosorion tipi mezar.

İn Önü

İn Önü yerleşiminin 1.090 m. rakımda bulunan dikdörtgen formlu dini amaçla kullanıldığı tahmin edilen yapı kalıntısı.

İn Önü
İn Önü
İn Önü

Likya kaya mezarına özgün olarak tek bir çivi çakılmadan sedir ağacından yapılmış tahıl ambarlarından bir örnek.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!