Antalya İli, Alanya İlçesi sınırları içerisinde İlçe merkezinde; kuzeyinde Mithat Görgün Caddesi güneyinde Şevket Tokuş Caddesi, batıda Sugözü Caddesi ve doğuda Yayla Yolu Caddesinin sınırladığı Kadıpaşa Mahallesinde bulunan, Antik Dönemde iskân edilmiş, günümüze ulaşmayan bir yerleşim yeridir. Bu alan mevcut imar planı doğrultusunda büyük oranda yapılaşmıştır. Kadıpaşa Mahallesi üzerinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ve kurtarma kazılarında ele geçen buluntular bu mahallenin Roma ve Geç Antik Dönemde oldukça yoğun yerleşime sahne olduğu anlaşılmıştır. T.C. Alanya Arkeoloji Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazılarında taban mozaikleri tespit edilmiştir. Kadıpaşa Mahallesi üzerinde tespit edilen buluntuların yer aldığı parseller 2001 yılında III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!