Antalya ili Kepez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı Kalesi, Kepez ilçesi Çamlıca mahallesinde Kapaklı Kale mevkii olarak adlandırılan bölgede Via Sebaste Roma Yolu’nun Varsak’tan geçen kolunun her iki yakasında konumlanmış kuleli çiftlik yapı grubudur.

Anakaya üzerine temellenmiş ve üç katlı olarak inşa edilmiş olan Kapaklı Kalesi kulesi’nin birinci ve ikinci katı anakayaya oyulmuş ve 8 basamağı korunmuş bir merdivenle birbirine bağlanmıştır. Kule’nin birinci odasının zemininde mozaik parçaları tespit edilmiştir. Kapaklı Kalesi, Geç Klasik ve erken Helenistik Dönemde çiftlik, konut, işlik, ahır ve depo olarak kullanılmış, Roma İmparatorluk Çağında ise Via Sebaste Roma Yolu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

4 odası bulunan kule’nin yolun kuzey yakasındaki ikinci kule ise ilkine göre çok daha tahrip olmuş durumdadır. Bu yapının batısında, kaçak kazılar sonrası gün yüzüne çıkartılmış yazıtlı bir mezar steli bulunmaktadır. Ayrıca her iki yapının temellerini oluşturan kaya kütlelerinin yamaçlarına çok sayıda mezar odası açılmıştır.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2016 yılında yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda Kapaklı Kalesi ve yakınlarında bulunan Kirişçiler Nekropolü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!