Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Karaçallı Tepesi, Antik Pamfilya Bölgesinde Perge Antik Kentinin 8 km güneyinde günümüzde Karaçallı, Taşköy ve Kemerağzı Mahallesi yollarının kesiştiği noktada 150 dönümden oluşan, MÖ 5-3. yüzyılda Perge Antik Kenti için kullanılmış bir taş ocağı ve nekropol sahasıdır. Kireç taşı oluşumlu kayalıklar arasında, kayalara oyularak yapılmıştır. Doğal görünümü sebebiyle hemen fark edilmesi mümkün olmayan antik taş ocağı sahası 1991 yılında DSİ’nin taş almak amacıyla tepeye girmesi sonucunda keşfedilmiştir. Antalya Müzesi tarafından kurtarma kazıları gerçekleştirilen tepenin Antik Dönemde taş ocağı ve nekropol olarak kullanıldığı tespit etmiştir.

Aksu-Lara bölgesinde traverten oluşumlu Karaçallı Tepesi, kuzey-güney doğrultuda uzanmakta olup kabaca elips şeklindedir. Tepenin yüzeyinde kuzey, doğu ve güneyde taş alındığını gösteren ocak izleri günümüzde rahatlıkla görülebilmektedir. Tepenin kuzey-kuzeybatısında, Taşköy’e bağlanan yolun batısında, etrafından taş alınmış ve üzerine khamasorion tipi lahitler yapılmış yükseltiler bulunmaktadır. Tepenin batı yamacından aşağıya yuvarlanmış kaya kütleleri üzerinde ve etrafında çeşitli nişler, mezar odaları ve khamasorion tipi lahitlerin varlığı tespit edilmiştir.

Karaçallı Antik Taş Ocağı ve Nekropolü, kurtarma kazılarında ele geçen küçük buluntuların da gösterdiği üzere bölgenin klasik dönemi için özellikle önemlidir. Taş Ocağının Perge’ye yakınlığı ve Perge akropolündeki klasik yapı I’de kullanılan temel taşlarının Karaçallı’dakilerle benzerliği bu iki merkez arasındaki ilişkiye ışık tutmaktadır.

Karaçallı Tepesinde; khamasorion, mezar odası ve hücre tipi üç ana mezar tipi saptanmıştır. Tepe üzerinde ele geçen pişmiş toprak buluntuları, genel bir değerlendirme ile ithal ve yerli üretimler olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. İthal ürünler arasında siyah figürlü, kırmızı figürlü ve siyah firnisli seramiklerin yanı sıra ticari amforalar sayılabilir. Yerli üretim seramikler arasında ise içki kapları ve günlük kullanım kapları yer almaktadır. Karaçallı Antik Taş Ocağı ve Nekropolü, 1991 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Karaçallı Mahallesi, Aksu/Antalya

Ziyaret Tarihi:
30.11.2019

Kaynaklar:
Karaçallı Antik Taş Ocağı ve Nekropolü ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!