Antalya ili Manavgat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kargı Han Kervansarayı, Kargı Çayın kuzey kenarında İç Anadolu Bölgesini Akdeniz Bölgesine bağlayan Tarihi Kesikbelen Kervan Yolu üzerine 1236-1246 yılları arasında Selçuklu Sultanı Gıyâseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır. Yıkılmadan günümüze ulaşmayı başaran, kitâbesi ve yapı süslemeleri günümüze ulaşmayan Kargı Han’ın yapım tarihinin Kırkgöz Han ve Şarapsa Hanı ile mimari benzerlik göstermesi nedeniyle çok yakın bir zamanda yapıldığından yapım tarihi, 1236-1246 tarihleri arasında kabul edilmiştir.

Kargı Han Kervansarayı, kuzeyde doğu batı doğrultusunda dikdörtgen bir kapalı bölüm ve güneyde kare şeklinde açık bir avlu etrafında açık ve kapalı hücrelerden oluşmaktadır. Kapalı bölüm ve avlunun batısındaki hücreler kare payelerle iki sahna ayrılır. Ana salon ve diğer hücreler tonoz örtülüdür. Güney beden duvarı ortasında yer alan taç kapısı avluya açılır. Dikdörtgen şeklinde beden duvarlarından çıkıntı yapan taç kapı benzersizdir. Eyvan şeklinde sivri kemer açıklığı içerisinde basık kemerli giriş kapısı yer alır.

Kargı Han’ın güney-doğu köşesine yakın konumda ve bugün bir harabeden ibaret olan hamamı, güney kanadındaki dikdörtgen planlı soyunmalık/soğukluk bölümü ve bu bölüme sivri kemerli bir kapı vasıtasıyla irtibatlandırılmış kuzey kanadındaki kare planlı sıcaklık bölümü ile sıcaklığa kuzey yönünde eklenmiş dikdörtgen planlı külhan ve sarnıçtan oluşmaktadır. Mekânların örtüsü, zamanla ortadan kalkmıştır. Yapının batı cephesinin güney ucundaki sivri kemerli bir kapı ile dahil olunan soyunmalık/soğukluk bölümü ile sıcaklığın, kubbeli birer mekândan ibaret olduğu anlaşılabilmektedir. 1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altında bulunan Kargı Han Kervansarayı, 2021 yılında onarım karşılığı kiralama yöntemiyle 36 yıllığına T.C. Antalya Manavgat Belediyesi’ne devredilmiştir.

Not: Kargı Han’ın bulunduğu Beydiğin Mahallesi 2021 yılında Manavgat ilçesinde etkili olan Orman Yangınlarında zarar görmüş ve orman sahası ne yazık ki yanmıştır. Yapılan söndürme çalışmalarında Kargı Han Kervansarayı kurtarılmış ve yangından zarar görmemiştir. Yazıda yer alan fotoğraflar 2021 yılının Haziran ayında yangın öncesinde ziyaret edilerek yayınlanmıştır.

Adres:
Beydiğin, Manavgat/Antalya

Koordinatlar:
37.00455, 31.37994

Konum:

Fotoğraflar:

Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Kargı Han Kervansarayı
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!