Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde bulunan yapı kalıntısı, Dikmen Mahallesi’nin yaklaşık 200 m kuzeyinde Kavunluk Mevkii üzerine MS 6-7. yüzyıl arasında Doğu Roma (Bizans) Döneminde inşa edilmiş bir yer yapı kalıntısıdır. Manavgat Nehri’ne yakın konumda bulunan yapının Manavgat Nehri’nin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kale-çiftlik yapısı olduğu düşünülmektedir.

Yapının L biçiminde duvarı günümüze ulaşmıştır. Yapının güneybatı duvarının yaklaşık 2 metrelik bölümü ile bu duvarla köşe yapan kuzeybatı duvarının yaklaşık 4 metrelik bölümü korunmuş olarak günümüze ulaşmıştır. Yapının kuzeybatı duvarı ortalama 3 metre yüksekliğindedir. Yapının mevcut durumundan, kuzeydoğu güneybatı yönünde uzandığı anlaşılmıştır. Yapı Doğu Roma (Bizans) Dönemine tarihlendirilmekte olup yapının yakın çevresinde aynı döneme ait tuğla ve seramik parçaları tespit edilmiştir. Yapı kalıntısı 2015 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!