Antalya ili Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kızılin Mağarası, Yağca Mahallesinin 1 km. batısında; Karain, Öküzini, Çarkini, Macarini ve Harunini Mağaraları gibi Katran Dağı’nın Antalya’nın kuzeyindeki travertan düzlüğüne bakan eteklerinde, Epi-Paleolitik (Ara Taş) Dönemde kaya sığınağı olarak kullanılmış bir mağaradır. 1984 yılında Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından keşfedilen Kızılin Mağarası, 35 m. uzunluğunda olup 22 m. derinliğe sahiptir. Mağara adını önünden kuzeye doğru akan Kızılin Deresinden almıştır.

Kızılin Mağarası’nda ilk yüzey ve kazı çalışmaları Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından gerçekleştirilmiş olup 1984 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ele geçmiş olan; 450 adet yontma taş malzeme içinden düzeltili ve düzeltisiz birçok dilgi ve dilgicik, sırtlı dilgicikler ile ön kazıyıcılar ve çok sayıda prizmatik biçimli dilgicik çekirdekleri ele geçmiştir. Ele geçen malzemelerin üst Paleolitik’ten çok, Epi-Paleolitik (Ara Taş) Döneme ait özellikler taşıdığı tespit edilmiştir. Kızılin Mağarası, mağara terasındaki dolgulardan da anlaşıldığı kadarıyla bölgedeki en önemli potansiyel Epi-Paleolitik (Ara Taş) yerleşimlerden birisidir. Mağara 1984 yılında; I. Yalçınkaya, İ. Kayan ve A. Minzoni-Deroche’dan oluşan bir ekip tarafından tekrar araştırılmıştır. Alman mağaracılar tarafından 1990 araştırılıp haritası çizilmiştir.

Katran Dağı’nın yapısını gri renkli kretase kalkerleri oluşturmaktadır. Bu yapının çatlaklı durumu Kızılin Mağarası’nın oluşumunda rol oynamıştır. Bir fay hattının buradan geçişi mağaranın ağzının doğu-güneydoğuya açılmasına sebep olmuştur. Katran Dağı’nın 290 m. rakımında konumlanan Kızılin’in ağzı denizden 410 altındaki düzlükten 100 m. yukarıdadır. Boyutları da yayında doğu batı yönünde 20 m. kuzey-güney yönünde 14 m.’dir.

Kızılin Mağarası’nın karşısından Katran Dağı ile Karagür Tepesi arasında yazları kuruyan Kızılin Deresi geçmektedir. Kuzeye doğru akan Kızılin Deresi’nde; özellikle yukarı kesimlerinde; iri çakmaktaşı ve radyolarit blokları bulunmaktadır. Mağarada yaşayanlar olasılıkla alet yapımında bu yatağı kullanmışlardır. Kızılin Mağarası, 1990 yılında 1. derece Arkeolojik Doğal Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Yağca, Döşemealtı/Antalya

Koordinatlar:
37.06329, 30.56352

Ziyaret Tarihi:
13 Mart 2021

Konum Hakkında:
Bu yazıda tanıtımı yapılan; ilgili taşınmaz kültür varlığının yerinde korunması, insan eliyle tahrip ve zarar görmemesi adına gerçek koordinat bilgileri paylaşılmamıştır.

Kaynaklar:
Kızılin Mağarası ile ilgili bilgiler; tayproject.org adresinden derlenerek alınmıştır.

Konum:

Fotoğraflar:

Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Kızılin Mağarası
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!