Antalya İli, Serik İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kuzasar Tepesi, Sillyon Antik Kentinin 14 km kuzeyinde, Yumaklar Mahallesinin 4.10 km güneyinde, Gölcük mevkii üzerinde Katran Dağı’nın 1.10 km batısında, batıya doğru yaklaşık 1.000 m uzunluğunda, kuzeyde Güney Pınarı Deresinden güneye doğru ortalama 350 m genişliğinde bir alanı kapsayan, 500 m yüksekliğe sahip üzerinde Helenistik ve Roma Dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu bir tepedir. Yöre halkınca “Kuzasarı” adıyla anılan tepe 2.30 km kuzeyinde bulunan Arpalık Tepe yerleşimi ile komşudur.

Antik Pamfilya Ovasını izleyen 500 m rakım yüksekliğindeki Kuzasar Tepesi’nin çevresi sıkı çam ormanlarıyla çevrili olup tepenin batısı ve güneyi birer uçurumla sınırlanmaktadır. Helenistik ve Roma Dönemlerine ait kalıntılar tepenin üst düzlüğünde bulunmaktadır. MS 2. yüzyılda Roma Döneminde iskan edilen tepede dikdörtgen planlı bir pazaryeri, tapınak ve kült yapılarının yanı sıra tepeyi doğu-batı yönünden güneydoğudan çevreleyen 120 m uzunluğunda bir sur duvarı yer almaktadır.

Kuzasar Tepesi’nin zirvesinde bulunan düzlük ızgara ve dikdörtgen planda düzenlenerek pazaryeri olarak kullanılmış, alanın çevresinde kült yapıları ile mimari yapılara ait kalıntılar bulunmaktadır. Pazaryeri’nin üst kısmında Helenistik Dönem izleri taşıyan bir tapınak bulunmaktadır. Kesme dörtgen blok taşlarla inşa edilmiş tapınağın kapısı ve duvarları günümüze ulaşmıştır. Tapınağın arkasında mimarisi anlaşılmayan temel izleri bulunan çeşitli yapı kalıntıları ile istinat duvarları yer almaktadır.

Tepe’nin güneydoğusunda temeli anakaya kullanılarak düzenli-düzensiz kesme taşlardan inşa edilmiş takriben 120 m uzunluğunda 5 m yüksekliğinde inşa edilmiş bir sur duvarı bulunmaktadır. Yerleşime giriş duvarın doğusunda bulunan kapıdan sağlanmıştır. Helenistik ve Roma Dönemi işciliği görülen duvar; Soğanlıtaş, Top ve Çağaşak Tepelerini görecek şekilde tam cephe inşa edilmiş olup gözetleme pencereleri ile desteklenmiştir.

Helenistik ve Roma Dönemlerine ait kalıntılarıyla dikkat çeken Kuzasar Tepesi, Antik Pamfilya Bölgesinde kurulmuş; Perge, Sillyon, Aspendos, Lyrbe (Seleukeia) ve Side dışında yüksek kesimli tepelerin üzerinde kurulmuş küçük çaplı yerleşimlere güzel bir örnektir. Kuzasar Tepesi, 1999 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Yumaklar Mahallesi, Serik/Antalya

Ziyaret Tarihi:
01.04.2023

Kaynaklar:
Kuzasar Tepesi ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!