Antalya İli, Serik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Macar Cami, Aşağıoba ile Gebiz Mahallesi arasında yerleşim yerlerinin dışında, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti Döneminde inşa edilmiş kare planlı tek kubbeli bir camidir. Çevresinde herhangi bir yapı bulunmayan cami, günümüzde ekin tarlaları arasında kalmıştır. Dıştan sağlam görünen cami iç kısmında tahrip olmuştur. Sekizgen bir kasnağın taşıdığı bir kubbe ile örtülü olan yapının üzerinde herhangi bir kitâbe bulunmamakta olup mimarı bilinmemektedir. Cami günümüzde ibadete kapalı durumdadır.

Macar Camisi, moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Bunun yanında pencere lentoları ile duvar köşelerinde düzgün kesme taş malzeme tercih edilmiştir. Üst örtüde bulunan kubbe ise alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Bir istinat duvarı ile çevrili olan yapının avlusunun doğusunda dört adet mezar bulunmaktadır. Yazısız ve tarihsiz olan mezarlar, bir duvar ile çevrelenmiştir. Yapının kuzey cephesi giriş cephesi olup basit, dikdörtgen bir kapıya sahiptir. Demir parmaklıklara sahip olan açıklığın üst kısmında dikdörtgen formlu kitâbelik bulunmaktadır. Ancak kitâbelik boştur. Batı cephede, cephenin ortasına yerleştirilmiş olan dikdörtgen formlu bir pencere görülmektedir.

Pencerenin lentosunda kesme taş malzeme kullanılmıştır. Güney cephede duvarın batı köşesine yakın bir adet dikdörtgen pencere yerleştirilmiştir. Doğu cephede ise duvarın güney köşesine yakın olacak şekilde bir adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Tüm pencereler demir parmaklıklara sahiptir.

Harim kısmına kuzey cephenin ortasına yerleştirilmiş olan basit dikdörtgen kapıdan girilmektedir. Kare planlı harime kapıdan girildikten sonra bir basamak ile inilmektedir. Toplamda dört pencere ile aydınlatılan harim kısmı kalemişi süslemelere sahiptir. Kubbe ile örtülü olan harimde kubbeye geçiş pandantifler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Harim içerisinde bulunan kalemişi süslemelere pandantifler, kubbe ve kubbe eteği, mihrap ile duvar üst hizalarında rastlanmaktadır. Güney cephede basit bir niş şeklinde düzenlenmiş olan mihrap yer almaktadır. Nişin içerisine kandil motifi işlenmiştir. Tepelik kısmında ise stilize yeşil-sarı renkli çiçek demeti yapılmıştır.

Mihrabın iki yanında ise madalyonlar içerisinde “Maşallah” yazmaktadır. Güney duvarın üst hizasında ise mavi bir madalyon içerisinde bulunan süsleme ise tahrip olmuştur. Harimin doğu cephesinde, yer alan yazı okunamamaktadır. Kuzey cephede ise, mavi renkli kalemişi süsleme yok olmuştur. Batı cepheye, balta motifi ile iki yanında servi ağaçları işlenmiştir. Oldukça bakımsız olan ve yer yer dökülmüş olan sıvalar sebebiyle az miktarda süsleme günümüze ulaşabilmiştir. Ulaşabilenler ise amatör bir işçiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Kubbeye geçişi sağlayan pandantiflere “Vav” harfi yazılmıştır. Kubbe eteğinde ise madalyonlar içerisinde dört halife ile Hasan ve Hüseyin isimleri okunmaktadır. İsimlerin yazılı olduğu madalyonlar zincirler ile kubbe göbeğinde olan ancak bugün yok olan motife bağlanmaktadır.

Üzerinde kitâbesi bulunmayan, Devlet arşivlerinde de bir veriye ulaşılamayan Macar Camisi Serik civarında yer alan aynı plan özelliklerine sahip camilerle birlikte değerlendirildiğinde yapı 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir. Çeşitli dönemlerde onarım geçirdiği görülen cami günümüze kadar sağlam ulaşmayı başarmıştır. Macar Cami, 2013 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!