Batı Toroslar Dağları kesiminde 2.120 m yüksekliğindeki Şeytan Dağı’nın yamaçlarından doğan kaynakların birleşmesiyle ortaya çıkan, Antalya ili Manavgat ilçesi sınırları içerisinden geçerek Manavgat Boğazı üzerinden Akdeniz’e karışan Manavgat Nehri, Antik Pamfilya Bölgesinde Düden, Aksu ve Köprüçay ile birlikte akan en önemli akarsulardan birisidir. Antik Çağ’da Melas adıyla anılan akarsu sonraki dönemlerde Şarap Deresi olarak anılmıştır. Günümüzde Manavgat Nehri adıyla bilinen akarsu 93 km uzunluğunda olup havza alanı 850 km2, debisi ise 52 m³/sn’dir.

Manavgat Nehri, Türkiye’nin akım rejimi yönünden en düzenli nehridir. Üzerine inşa edilen Oymapınar Barajı ve Manavgat Barajı ile enerji üretimine büyük katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en büyük yeraltı nehirlerinden olan Dumanlı 1 ve Dumanlı 2 kaynakları Manavgat Nehrini beslemektedir. Roma İmparatorluk Çağında Side Antik Kenti’nin su ihtiyacı Manavgat Nehrini meydana getiren Dumanlı kaynaklarından sağlanmıştır. 35 km uzunluğa sahip olan Side Su Yolu’ndan günümüze ulaşan Su Kemerleri Oymapınar-Manavgat arasında, ilçe sınırları içerisinde günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Antik Çağ’da önemli bir konumda bulunan Melas Vadisi önemli bir ticaret bölgesi olmuş, Pamfilya Ovasının önemli liman kentlerinden olan Side Antik Kenti üzerinden ticaret ağını genişletmiştir. Roma İmparatorluk Çağında Manavgat Nehri’nin kontrolünü sağlamak amacıyla inşa edilen Güzelyalı Kalesi ve Zindan (Hisar) Kalesi günümüze kadar ulaşmış önemli yapılardır.

Manavgat Nehri’nin başlangıç yeri, Beyşehir Gölü’nün 30 km güneyinde konumlanan Akdağ’dır. Akdağ üzerinden 10-15 km güneyden itibaren her biri 5-10 değirmeni döndürecek kadar gür karstik akarsular bu suya katılmaya başlar ve burada bir çay görünüşü ile akan su, birbiri ardınca uzanan dar ve derin sarp yamaçlı vadilerden geçer. Çok sayıdaki bu gür kaynakların suları ile kabaran Manavgat Nehri, yolu boyunca kalker arazide sızmalara uğrayarak önemli bir miktar su kaybeder. Akseki-Manavgat arasına düşen kesiminde Süzek kaya mevkii’nde dibe batan akarsu, Gembos Ovasında tekrar yeryüzüne çıkarak kısa bir mesafeden sonra gür kaynaklarla beslenerek Manavgat’a doğru ilerlemektedir. Çayyazı’nda Manavgat Şelalesini oluşturan akarsu Sorgun yakınlarında ayrı kola ayrılarak Titreyen Gölü meydana getirmektedir. Manavgat Nehri, 93 km’lik yolculuğu sonrasında Manavgat Boğazı üzerinden Akdeniz’e karışmaktadır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!