Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mandırlar Asar Tepe, Perge Antik Kentinin takriben 8 km güneyinde Aksu Çayının 1.90 km batısında Karaçallı Tepesinin 645 m kuzeyinde yükselen, Mandırlar Mahallesinde 8.850,62 m² yüzölçümüne sahip bir tepedir. Karaçallı Tepesi arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan Asar Tepe üzerinde yapılan yüzey araştırmalarında seramik parçaları dışında bir taşınmaz kültür varlığına rastlanılmamıştır. Asar Tepe üzerinde bulunan seramik-kiremit parçalarının varlığı ve tepenin Karaçallı Tepesi ile Aksu Çayına yakınlığı sebebiyle Roma Döneminde küçük bir yerleşime tabi tutularak iskan edildiği düşünülmektedir. Mandırlar Asar Tepe, 2013 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Mandırlar Mahallesi, Aksu/Antalya

Ziyaret Tarihi:
29.01.2022

Kaynaklar:
Mandırlar Asar Tepe ile ilgili bilgiler; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan tescil raporundan alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!