Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sinâneddin Medresesi, 1319 yılında Hamitoğulları Beyliğinden El Emin Sinâneddin Calis tarafından yaptırılmış dikdörtgen planlı açık avlulu ve iki katlı bir medresedir. Kitâbesine göre medresenin Korkuteli’nin beylikler döneminde bir süre Hamitoğulları idaresinde bulunduğu dönemde yapıldığı anlaşılmıştır. Bütünüyle dikdörtgen planda olan medreselerden iki katlı gruba girmektedir. 1992-1993 yılları arasında onarım gören Sinâneddin Medresesi, 2018 yılında restore edilmiştir.

İnşasında bol devşirme malzeme kullanılan Sinâneddin Medresesi’nin dış cepheleriyle iç cephelerinin ikinci kat hizasına kadar olan kısımları kesme taş kaplamadır, ön cepheden dışarıya taşkın yapılan taçkapının köşeleri sonuna kadar yükselen kaval silmelerle yuvarlatılmış, hemen yanından geçen ve bugün detayı pek belli olmayan geometrik motifli bir süsleme kuşağı ile çevrelenmiştir.

Sivri kemerli olan taçkapı nişi mukarnaslarla zenginleştirilmeyerek sade bırakılmıştır. Kemerin hemen altına, yine sivri kemerli bir çerçeveye alınmış olan beş satırlı Arapça inşa kitâbesi, üstüne ise nişi kuşatan yarım kaval kesitli dörtköşe çerçevenin köşe boşluklarına gelecek şekilde iki uzun dikdörtgen dini ibare kitâbesi yerleştirilmiştir. Kitâbeler çok tahribat görmüş olup üzerlerine yakın dönemlerde sürüldüğü anlaşılan siyah boyanın yardımıyla kısmen okunabilmektedir. Nişin köşelerine sütunçeler, yanlarına da küçük kapı nişleri oyulmuş, üstlerine ise antik yapılardan devşirilen silmeler konulmuştur.

2005 yılında

Adres:
Alâeddin, Korkuteli/Antalya

Koordinatlar:
37.08102, 30.16868

Konum:

Fotoğraflar:

Sinâneddin Medresesi
Sinâneddin Medresesi
Sinâneddin Medresesi
Sinâneddin Medresesi
Sinâneddin Medresesi
Sinâneddin Medresesi
Sinâneddin Medresesi
Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!