Antalya İli, Alanya İlçesi sınırları içerisinde bulunan Sitti Zeynep Türbesi, Alanya Kalesi’ne çıkan yolun kenarında yer alan büyük bir kayanın üzerine 16. yüzyılda Osmanlı Devleti Döneminde inşa edilmiş, kare planlı ve kubbeli iki odadan oluşan bir türbedir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı vakıf defterlerinde türbeye ait vakfın adı; “Sitti Zeynep bin’t Zeynülabidin” olarak geçmektedir. Evliya Çelebi ünlü Seyahatnâmesinde binanın Bektaşi Tekkesi olduğunu yazmıştır. Kaynaklarda hakkında kesin bir bilgi bulunmayan Sitti Zeynep’in mezarı Mardin İlinin Nusaybin İlçesinde bulunmaktadır. Sitti Zeynep, İmam Hüseyin’in kızı olup Zeynel Abidin’in kız kardeşidir.

Türbe, dikdörtgen planlı olup moloztaş ve kireç harcı ile inşa edilmiştir. Cephe doğuya bakmakta olup L görünümündedir. Türbeye giriş cephenin sağında küçük ve dikdörtgen şekilli bir kapıdan sağlanmaktadır. Kapıdan üzeri aynalı tonoz örtülü ve kare planlı bir mekâna girilir. Bu mekânın solunda zemin seviyesinden yüksekte açılmış sivri kemerli küçük bir kapı ile mescit kısmına geçilmektedir. Mescit kare planlı olup, plandan kubbenin yuvarlağına geçiş trompları vasıtası iledir. Güney duvarı ortasında sivri kemerli bir mihrabı ile bunun sağında dikdörtgen bir iniş mevcuttur. Kubbeye yakın kısımlarda doğu, kuzey ve güneyde olmak üzere üç adet küçük penceresi bulunmaktadır. Bu kısma batıdan sivri tonozlu ve doğu batı doğrultulu uzun bir mekân birleştirilmiş, mekânın kuzey ve batı tabanı L şeklinde setlendirilmiştir. Burada uzun bir şekilde moloztaşlı sıva ile yapılan sanduka biçimli mezar yeri bulunmaktadır.

Giriş mekânının batı duvarında bulunan yükseltilmiş dikdörtgen şekilli küçük bir kapı ile yine mescit olarak kullanıldığı anlaşılan ve kuzey güney istikâmetinde uzanan diğer bir mekâna girilir. Mekânın güney örtüsü tromplu kubbe, kuzey örtüsü ise sivri tonozludur. Kubbe ve tonozu sivri bir takviye kemeri birbirinden ayırmaktadır. Güney duvarında dikdörtgen şekilli bir penceresi bulunmaktadır. Doğu duvarında iki adet yuvarlak kemerli küçük niş, batı duvarında yukarıda ise bir ışık menfezi bulunmaktadır. Türbede mezarı bulunan kişinin bir eren olduğu sanılmaktadır. Türbenin bulunduğu kayanın içine Antik Dönemde ikişer metre uzunluğunda üç lahit oyulmuştur. Antik mezarlar, bir dönem su deposu olarak kullanılmıştır. Sitti Zeynep Türbesi, 1995 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!