Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Soğucaksu Köprüsü, Roma Döneminde Düden Çayı ile Perge Antik Kenti arasına inşa edilen su kemeri yapısının 13. yüzyılda ulaşan kalıntıları üzerine Selçuklu Devleti Döneminde Sultan I. Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılmış üç kemerli bir taş köprüdür. Soğucaksu Köprüsü, Antalya-Alanya güzergâhı üzerine Selçuklu Devleti Döneminde inşa edilmiş beş Köprüden birisidir. Köprü adını altından geçen Soğucaksu Deresinden almıştır.

Roma Döneminde Perge Antik Kentinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Düden Çayı’nın suyu 15 km uzunluğa sahip yeraltı tüneli, künk ve su kemeri aracılığı ile Perge’ye taksim edilmiştir. Düdenbaşı’ndan getirilen suyun daha çok sulama amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Düden-Perge arasında Soğucaksu Deresi üzerinde bulunan ve zaman içerisinde yıkılan su kemeri kalıntısı Selçuklu Devleti Döneminde köprüye dönüştürülmüştür. Selçuklu Çağı köprü mimarisinin tüm özelliklerine sahip olan Soğucaksu Köprüsü, 52 m uzunluğunda olup üç kemerden oluşmaktadır. Köprü yapımında Roma harcı ve kireçtaşı blok taşları kullanılmıştır.

Köprü, 211 m uzunlukta ve 5,35 m genişliktedir. Batıdan itibaren ortadaki ikinci büyük gözden sonra bir dirsek oluşturur. Aspendos yakınlarında Köprüçay üzerinde bulunan Sultan Alâeddin Keykubad Köprüsü’ne mimari karakter olarak çok benzemektedir. Kemer tipleri, taş işçiliği ve köprü niteliği itibariyle aynıdır. Köprü yanlarındaki tahliye gözlerinin önü zamanla kısmen dolmuş ve gözlerin bir kısmı ot ve sazlarla kaplanmıştır.

Orijinalinde 4 gözlü olduğu düşünülen köprünün bir dönem onarım geçirerek iki ve üç nolu gözlerin birleştirilerek tek bir göz yapıldığı düşünülmektedir. Köprü zemini araç geçişini kolaylaştırmak amacıyla asfaltla kaplanmış, orijinal zemin kotu 70 cm kadar yükselmiş ve köprü korkulukları bu kotun altında kalmıştır. Köprü, 1580-1590 yıllarında Kuyucu Murat Paşa tarafından onarılmış, daha sonra Cumhuriyet Döneminde çeşitli yıllarda farklı onarımlar görmüştür. 1980 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ilan edilerek koruma altına alınan Soğucaksu Köprüsü, 2009-2010 yılları arasında T.C. Karayolları 13. Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Adres:
Soğucaksu Mahallesi, Aksu/Antalya

Ziyaret Tarihi:
01.04.2018

Kaynaklar:
Soğucaksu Köprüsü ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!