Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Takkacı Mustafa-Müftü Camii, Osmanlı Devleti Döneminde günümüzdeki Kitâbesine göre 1335 tarihinde inşa edilmiştir. “Varsaklı Takkacı Mustafa ve Müftü” adlarıyla bilinen Camii’nin kesin inşa tarihi ve mimarı tam olarak bilinmemektedir. Camii’nin mimarisi, Ağalar Camii ve Müsellim Camii ile benzerlik göstermektedir. Osmanlı arşivine göre 1860 yılında Camii’ye imam ataması yapılmıştır. Günümüzde ibadete açık olan Takkacı Mustafa-Müftü Camii Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1976 yılında onarım görmüştür.

Takkacı Mustafa-Müftü Camii, kare planlı kare planlı olup sekizgen kasnağa oturan tek kubbeyle örtülmüştür. Camii’nin minaresi, harimin kuzeybatı köşesine konumlandırılmıştır. Kuzey cephede ise beş kubbeli son cemaat mahalli yer almaktadır. Harim duvar kalınlığı 0.82 m.’dir. Camii’nin beden duvarları sıvalı olduğu için malzeme tespiti yapılamamıştır. Kubbe ve minare örtüsü kurşunla kaplanmıştır. Son cemaat yerinde mermer ve demir malzeme kullanılmıştır. Harimin doğu ve batı cepheleri simetriktir. Cephelerde iki kademeli pencere uygulaması görülmektedir.

Zafer Bayburtluoğlu’nun çizmiş olduğu planda Camii’nin kuzey duvarının batısında bir mihrabiyenin olduğu görülmektedir. Ancak bu mihrabiye bilinmeyen bir tarihte yıkılmış ve yerine pencere açılmıştır. Ayrıca mihrabın ise dıştan beş cepheli bir plana sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ne yazık ki bu plan tipi günümüze ulaşamamıştır. Kuzey cephenin merkezinde son cemaat yerine açılan, dikdörtgen formlu bir kapı yer almaktadır. Camii’nin kadınlar mahfili yoktur.

Adres:
Balbey, Muratpaşa/Antalya

Koordinatlar:
36.89001, 30.71052

Konum:

Muratpaşa’da Görülmesi Gereken Kültür Varlıkları Haritası:

Fotoğraflar:

Takkacı Mustafa-Müftü Camii
Takkacı Mustafa-Müftü Camii
Takkacı Mustafa-Müftü Camii
Takkacı Mustafa-Müftü Camii
Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

Yazı Hakkındaki Görüşleriniz:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Korumalı İçerik!