Antalya ili Serik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Töngüşlü Kuleli Çiftlik, Antik Pamfilya Bölgesinin önemli kentlerinden Sillyon’un 9 Koca Kepez Tepesinin ise 5 km kuzeyinde 110 m yüksekliğindeki bir tepenin üzerine Roma Döneminde MS 1.-4. yüzyılları arasında 713,58 m² alan üzerine kurulmuş bir çiftlik kompleksidir.

Söz konusu tepenin zirvesinde 7.50×7.50 m ölçülerinde taş bloklardan yapılmış 60-100 cm yüksekliğinde 60 cm eninde temel kalıntıları olan kule veya tapınak yapısı, güneyinde devşirme taşlardan yapılmış doğu-batı yönünde 4×6 m ölçülerinde dikdörtgen planlı tanımlamayan bir yapı ile 20×30 m ölçülerinde etrafı duvarlarla tahkim edilmiş bir kutsal alan bulunmaktadır. Yapının 4 m güneydoğusunda kayaya oyulmuş içi taş dolu bir su sarnıcı vardır. Tepenin doğusu-güneyi ve batısı taş duvarlarla çevrilidir. Kulenin yaklaşık 35 m güneydoğusunda insitu durumda olmayan öğütme taşları vardır. Kutsal alanın ortasında 1 m çapında yuvarlak kesitli yarısı kırık bir zeytinyağı sıkma/pres taşı bulunmaktadır. Töngüşlü Kuleli Çiftlik, 2003 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Töngüşlü Mahallesi, Serik/Antalya

Ziyaret Tarihi:
17.12.2022

Kaynaklar:
Töngüşlü Kuleli Çiftlik ile ilgili bilgiler, T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri Kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!