Antalya ili Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Üstünağı Ören Yeri, Çubuk Boğazı mevkiinde Dağbeli Mahallesinin 3.5 km kuzeydoğusunda yer alan 89.026,59 m²’lik alçak ve yayvan bir tepe üzerinde MS 2. yüzyılda Roma Döneminde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Yöre halkınca “Melli Asarı” adıyla anılmaktadır. Üstünağı Yerleşimi üzerinde Roma Dönemine ait yapı kalıntıları, tapınak, işlikler ve nekropol alanı bulunmaktadır. Alanın bir kısmı günümüzde tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

1999 yılında Ariassos Antik Kenti çevresinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen Üstünağı Ören Yeri, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Yerleşim alanında arkeolojik kazı çalışması yapılmamıştır. Alçak ve yayvan bir tepe olan Üstünağı’nda dikkat çeken ilk kalıntılar tepeye ulaşımı sağlayan Antik Yol ve Taş Ocağı sahasıdır. Tepenin kuzey ve kuzeybatı bölümünden blok taşlarının kesildiği anlaşılmıştır. Kuzey kısmı tıraşlanarak açılan Antik Yolun tepe üstüne uzunluğu 102 m genişliği ise 7.26 m’dir. Taş döşeme tekniği görülmeyen yol ana kaya oyularak genişletilmiştir.

Roma Döneminde 89.026,59 m² alan üzerine kurulan yerleşimde günümüze ulaşmayan yapı kalıntıları, işlikler ve Nekropol alanı bulunmaktadır. Alanda bol miktarda kiremit parçaları görülmektedir. Tepe üzerinde Roma Dönemine ait yapı kalıntıları arasında kare planlı, zemini renkli mozaik bezemeli bir yapının temel kalıntıları bulunmaktadır. 1999 yılında bütün olarak görülen mozaik zemin, zaman içerisinde kaçakçılar tarafından gerçekleştirilen kaçak kazılarla tamamen yok edilmiştir. Geriye kalan az sayıdaki mozaik parçaları günümüzde alanda görülebilmektedir.

Görsel olarak fazla eserin bulunmadığı Üstünağı Ören Yeri’nin bir kısmı günümüzde tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Üstünağı yerleşiminin batı ve güneybatısında Nekropol alanı bulunmaktadır. Nekropolde çok az sayıda lahit mezar günümüze ulaşmıştır. Lahit mezarların sanduka kısmı ana kayaya oyulmuş olup, kapakları beşik çatılı ve üçgen alınlıklıdır. Nekropol alanında bulunan bazı lahitlerin kapakları teknelerinin yanında olup bazı kapaklar ise alanda çeşitli noktalara taşınmıştır.

Yerleşim alanında ilk bakışta sarnıcı andıran, kaçakçılar tarafından yapılan kazılar sonucunda içi toprakla dolmuş, oldukça büyük bir şarap işliği bulunmaktadır. Üstünağı yerleşiminde günümüzde niteliği belli olmayan yapılara ait temel kalıntıları devam eden arazide gözle görülebilir durumdadır. Özel mülk kapsamında bulunan Üstünağı Tepesi ve eteklerinde 1999 yılında tarım faaliyeti yapılması yasaklanmış olup 2018 yılında Üstünağı ile Katrancı Tepesi arasında kalan bölge III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!