Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yeşilkaraman Ören Yeri, Yeşilkaraman Mahallesinin batısında İncik mevkii yakınlarında MS 2. yüzyılda Roma Döneminde Perge teritoryumuna bağlı olarak kurulmuş bir yerleşim yeridir. Yerleşimin Antik Dönemdeki adı günümüzde bilinmemekte olup bölgedeki kalıntılar yöre halkınca “İncik Harabeleri” adıyla anılmaktadır.

Doğusu kanyonla çevrili ve kanyon seviyesinden yaklaşık 30-40 m yükseklikteki bir tepe üzerinde bulunan yerleşim yoğun bitki örtüsü ile kaplı durumdadır. Yerleşimde bulunan yapılar, konut kalıntıları ve nekropol sıkı çam ağaçları arasında kaybolmuş gözetleme kulesi gibi yapılar görülebilir başlıca kalıntılardır. Yeşilkaraman (İncik) Ören Yeri, 1995 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Yeşilkaraman Mahallesi, Aksu/Antalya

Ziyaret Tarihi:
31.12.2022

Kaynaklar:
Yeşilkaraman Ören Yeri ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!