Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yurtpınar Antik Kalıntı Alanı, Perge Antik Kentinin 1.90 m doğusunda Aksu Çayının 2.90 km batısında yer alan 195 hektarlık mera arazisi üzerine, MS 2. yüzyılda Roma Döneminde inşa edilmiş dikdörtgen planlı bir yapıdır. Zeminden 10 m yükseklikte 500 m² genişliğinde 1-1.5 m² yüksekliğinde dikdörtgen planlı kesme blok taşlardan inşa edilmiş yapı kalıntısının üzerinde ve çevresinde yoğun seramik-keramik parçaları bulunmaktadır. Kalıntı yüzerinde bulunan kesme blok taşlar ve kalıntının tamamına bakıldığında genelde bir yapı temeli olduğu anlaşılmaktadır.

Yüzey araştırmaları dışında üzerinde herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmayan Antik Dönem yapı kalıntısı 1995 ve 1996 yıllarında revizyon çalışmaları yapılarak I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiş olup koruma altına alınmıştır.

Adres:
Yurtpınar Mahallesi, Aksu/Antalya

Ziyaret Tarihi:
10.06.2023

Kaynaklar:
Yurtpınar Antik Kalıntı Alanı ile ilgili bilgiler; T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri kitabından alınmıştır.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!